สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุดลักษมีสีดา


โครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย กระทรวงวัฒนธรรมโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จัดการแสดงโขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดลักษมีสีดา โดยจัดแสดงทั่วประเทศถือเป็นของขวัญจากรัฐบาล เพื่อสร้างความสุขให้กับประชาชน


ในโอกาสสำคัญต่างๆ และการมีเวทีระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้แสดงความสามารถ อีกทั้งเพื่อส่งเสริม สืบสาน ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมการแสดงโขน ตามที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ – ยูเนสโก (The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization : UNESCO) ได้ขึ้นทะเบียนให้โขนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ประชาชนทั่วไปได้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยในระดับชาติ

Advertisements

วันที่ 7 ธันวาคม 2564 จัดแสดงที่งานวัฒนธรรมรวมใจถวายความภักดีน้อมสำนึก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ ภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 18 ธันวาคม 2564 จัดแสดงที่งานยอยศยิ่งฟ้า อยุธยา มรดกโลก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 20 ธันวาคม 2564 จัดแสดงในงานวันสมเด็ตพระนางเจ้ารำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏ รำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 23 ธันวาคม 2564 จัดแสดงในงานเที่ยวไทยสไตล์พรีเมียม ครั้งที่ 27 ณ ทรูไอคอนฮอลล์ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม
วันที่ 26 ธันวาคม 2564 จัดแสดงในงานฤดูหนาว อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17 มกราคม 2565 จัดแสดงที่วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2565 ที่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยนาฎศิลปนครราชสีมา จัดการแสดง ณ จังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 3 – 6 มีนาคม 2565 วิทยาลัยนาฎศิลป กาฬสินธุ์ จัดแสดงในงานมหกรรมโปงลาง แพรวา กาฬสินธุ์ ที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์หลังเก่า
วันที่ 4 – 6 มีนาคม 2565 วิทยาลัยนาฎศิลปร้อยเอ็ด จัดแสดงในงานบุญผะเหวดประจำปี 2565 ที่บริเวณบึงพลาญชัย อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 2 เมษายน 2565 จัดแสดงในวันอนุรักษ์มรดกไทย ที่วังเก่า-วังใหม่ จังหวัดพัทลุง
วันที่ 25 – 28 กรกฎาคม 2565 จัดแสดงเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามรธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ เวทีสนามหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยวิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
เดือนกรกฎาคม 25645 จัดแสดงเนื่องในงาน “งานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกและงานกาชาดจังหวัดอุทัยธานี” ณ จังหวัดอุทัยธานี
เดือนสิงหาคม 2565 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง จัดแสดงในงานรำลึกเสด็จประพาสต้นล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 ที่ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

ในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ เมื่อเร็วๆ นี้ ที่บริเวณหน้าพระอุโบสถบวรสถานสุทธาวาส (วัดพระแก้ววังหน้า) มีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในการแถลงข่าว โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของโขน มรดกทางวัฒนธรรมอันจับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก ร่วมด้วยนายประเมษฐ์ บุณยะชัย ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) พ.ศ. 2563 ผู้จัดทำบทการแสดง นางสาวทัศนีย์ ขุนทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย – คีตศิลป์) พ.ศ. 2555 ผู้บรรจุเพลงร้องในการแสดง รศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์) พ.ศ. 2548 ผู้กำกับการแสดง ร่วมด้วย ผศ.บุญพาด ฆังคะมะโน จากคณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ดำเนินรายการโดย ผศ.พหลยุทธ กนิษฐบุตร

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

นางนิภา โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้ให้เกียรติเข้าร่วมงานและมอบของที่ระลึกให้กับประธานในงาน อีกทั้งยังมีศิษย์เก่าจากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้แก่ “โจ้” สุธีศักดิ์ ภักดีเทวา และ “เต๋า” ภูศิลป์ วารินรักษ์ นักร้อง-นักแสดงจากช่องวัน มาร่วมงานด้วย

สำหรับการแสดงโขน เรื่อง ‘รามเกียรติ์’ ชุด ‘ลักษมีสีดา’ จัดการแสดงในโครงการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั่วประเทศไทย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันทรงคุณค่า และเพื่อเป็นการเผยแพร่การแสดงโขนศิลปะการแสดงชั้นสูงสู่ประชาชนทั่วประเทศ โดยมีหน่วยงานในสังกัด ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 18 แห่ง ประกอบไปด้วยคณะวิทยาลัยนาฏศิลป จำนวน 12 วิทยาลัย และวิทยาลัยช่างศิลป จำนวน 3 วิทยาลัย โดยทำการจัดการเรียนการสอน การแสดง การวิจัยและให้บริการทางวิชาการ ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม

เนื้อเรื่องกล่าวถึง เรื่องราวของนางสีดาที่ทศกัณฐ์ลักพาไปอยู่ยังกรุงลงกา พระรามยกทัพติดตามมา เพื่อนำนางกลับสู่อโยธยา ก่อให้เกิดศึกสงครามระหว่างมนุษย์กับยักษ์ หลังจากทศกัณฐ์สิ้นส่งผลให้สงครามสิ้นสุด พระรามจึงเชิญสีดากลับไปยังอโยธยา ทั้งนี้เพื่อแสดงความบริสุทธิ์และความรักที่มั่นคงต่อพระราม นางสีดาจึงขอพิสูจน์ตนเอง ต่อหน้าพระรามและเหล่าเทวดาด้วยการลุยไฟ โดยตั้งสัตย์อธิษฐานว่าหากนางซื่อสัตย์ต่อสามีขออย่าให้มีความร้อนมอดไหม้ แต่หากนางไม่บริสุทธิ์ขอให้เปลวไฟเผากายหยาบของนาง จากนั้นเมื่อลุยไฟจึงเกิดปาฏิหาริย์มีดอกบัวบานผุดขึ้นรองรับพระบาททุกย่างก้าว ไฟมิอาจทำอันตรายต่อนางสีดาได้ จึงเป็นข้อพิสูจน์ว่านางสีดาเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งกายและใจ บ้านเมืองกลับสู่ความสุขสงบร่มเย็นต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ:
บริษัทที่ปรึกษาด้านประชาสัมพันธ์
บริษัท พับบลิค ฮิต จำกัด โทร.๐๒-๑๘๐-๐๓๖๑
จิตตาภา อาชาเทวัญ ๐๖๔-๔๑๕-๕๔๔๖, จักรพันธ์ ไชยพงษ์ ๐๖๔-๑๖๕-๒๖๒๖


CREDIT:
PHOTOS: COURTESY OF สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม
GRAPHIC DESIGNER: Perayut Limpanastitphon


สามารถติดตามคอนเทนต์อื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่นี่

Advertisements

Share:

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on linkedin
LinkedIn
On Key

Related Posts

ALL THAT GLITTERS

Post Views: 27 ให้ผิวสวยเปล่งประกายแบบทบเท่าทวีคูณไปกับเมคอัพแวววาวหลากหลายเนื้อสัมผัส ที่มีให้เลือกทั้งเนื้อชิมเมอร์ กลิตเตอร์ และพิกเมนต์ พร้อมเทคนิ…

ONE FOR THE ROAD – วันสุดท้าย..ก่อนบายเธอ ภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก บาส พูนพิริยะ

โปสเตอร์ชุดแรกจาก ONE FOR THE ROAD วันสุดท้าย ก่อนบายเธอ ภาพยนตร์เรื่องใหม่จาก บาส พูนพิริยะ ภายใต้การอำนวยการสร้างโดย หว่องกาไว

Carl F. Bucherer introduces the Manero Peripheral BigDate_thumbnail

Five Luxury Watch Trends 2022

Post Views: 46 เข้าสู่ฤดูกาลใหม่กับเทรนด์ใหม่ของนาฬิกาที่น่าติดตามในปีค.ศ. 2022 นี้ และนี่คือ 5 เทรนด์นาฬิกาที่เราไม่อยากให้คุณพลาดมีไว้ครอบครองบ…

Carl F. Bucherer introduces the Manero Peripheral BigDate_thumbnail

Carl F. Bucherer Manero Peripheral BigDate

Post Views: 36 ตีความและสาธิตความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีโรเตอร์แบบรอบนอกหรือ peripheral rotor ของแบรนด์อีกครั้ง ด้วยนาฬิการุ่นล่าสุด Manero Periph…

Your Tarot Weekly

Post Views: 46 คำพยากรณ์รายสัปดาห์ระหว่างวันอาทิตย์ที่​ 16 มกราคม​-วันเสาร์ที่​ 22 มกราคม พ.ศ.2565 โดย​ มาดามราเชล วันอาทิตย์ อุปนิสัย​ : ดวงชะตามักมี…