Travel & Food

Travel & Food: การท่องเที่ยวอย่างสนุกสนาน ได้ทั้งความบันเทิงและความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่และวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นๆ ผนวกกับอาหารที่อร่อยถูกปากเป็นของคู่กันในการเดินทาง Padthai.co ขอนำเสนอคอลัมน์ การท่องเที่ยวและร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลกที่กำลังเป็นที่นิยม

Travel & Food: ท่องเที่ยวในประเทศไทย

แบ่งตามการปกครองได้เป็น 6 ภาค คือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ซึ่งในที่นี้แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์และการท่องเที่ยวแบ่งตามวัฒนธรรม จะแบ่งออกเป็น 4 ภาค โดยจัดให้ภาคตะวันตกและภาคตะวันออกอยู่ในส่วนของภาคกลางแบ่งตามการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 5 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ภาคเหนือ ด้านบนสุดของประเทศไทยอยู่ที่อำเภอแม่สาย ทางด้านตะวันตกสุดของประเทศอยู่ที่อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เต็มไปด้วยภูเขาสลับซับซ้อนต่อเนื่องมากจากทิวเขาชานประเทศพม่าและประเทศลาว มีภูมิอากาศแบบทุ่งสะวันนา เพราะพื้นที่อยู่เหนือระดับน้ำทะเลและมีเส้นละติจูดอยู่ตอนบน ทำให้ภาคเหนือมีการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลอย่างชัดเจน เป็นพื้นที่แรกที่แม่น้ำโขงไหลผ่านบริเวณที่เรียกว่า สามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ภาคเหนือแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนที่หนึ่งคือภาคเหนือตอนบน อันเคยเป็นที่ตั้งของอาณาจักรล้านนามาก่อน และแบ่งตามภูมิศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในเขตภูเขา ประเพณี สังคมและวัฒนธรรม ที่เต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเทือกเขา อุทยานเกือบ 50 แห่ง พร้อมเขื่อนสำคัญ ท่าอากาศยาน และมหาวิทยาลัยสำคัญ ภาคเหนือตอนบนมี 9 จังหวัด ส่วนที่สองคือภาคเหนือตอนล่าง แบ่งตามแผนบริหารงานด้านเศรษฐกิจและสังคม อีก 8 จังหวัด รวมทั้งสองส่วนคือ 17 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ อุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน ตั้งอยู่บนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร มีแม่น้ำโขงกั้นประเทศลาวทางทิศเหนือและทิศตะวันออกของภาค ทางทิศใต้ มีเทือกเขาพนมดงรักกั้นประเทศกัมพูชาและภาคตะวันออกของไทย และมีทิวเขาเพชรบูรณ์และทิวเขาดงพญาเย็นเป็นแนวกั้นทางตะวันตกแยกจากภาคกลาง ภาคอีสาน มี 20 จังหวัดได้แก่ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม นครราชสีมา บึงกาฬ บุรีรัมย์ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อำนาจเจริญ อุดรธานี อุบลราชธานีภาคกลาง มี 9 จังหวัด อยู่ตอนกลางของประเทศไทย พื้นที่ครอบคลุมแม่น้ำเจ้าพระยา และเมืองหลวงตั้งอยู่ใน บริเวณนี้ ภาคกลางเองยังแบ่งได้เป็นสองส่วนคือภาคกลางตอนบน ตั้งแต่จังหวัดนครสวรรค์ขึ้นไป เป็นพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ และที่ราบลูกฟูก ซึ่งเกิดจากการกระทำของแม่น้ำพัดพาเอาเศษหิน กรวด ทราย ที่มีขนาดใหญ่และตกตะกอนมาทับถม มีแม่น้ำสายสำคัญถึงสี่สายคือ แม่น้ำ ปิง วัง ยม น่าน ส่วนที่สองคือภาคกลางตอนล่าง ทางตอนใต้ของจังหวัดนครสวรรค์ ไปจนจรดอ่าวไทย บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งประกอบด้วยทรายละเอียด ดินเหนียว ดินตะกอน มีประโยชน์ในการปลูกข้าวซึ่งเป็นพืชหลักของประเทศ ส่วนที่สามคือ บริเวณขอบที่ราบมีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆ บริเวณทางด้านตะวันตกของอุทัยธานี สิงห์บุรีและสุพรรณบุรี นครปฐม ถ้าแบ่งตามการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจะต้องรวมกับภาคตะวันตกอีก 12 จังหวัด รวมทั้งหมดคือ 21 จังหวัด คือภาคกลาง มีจังหวัด กรุงเทพมหานคร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สิงห์บุรี สระบุรี อ่างทอง ภาคตะวันตก มีจังหวัดกำแพงเพชร นครปฐม นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สมุทรปราการ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร สุโขทัย สุพรรณบุรี อุทัยธานีภาคใต้ ตั้งอยู่บนคาบสมุทรมลายู เต็มไปด้วยขุนเขาน้อยใหญ่ ขนาบด้วยอ่าวไทยทางฝั่งตะวันออก ชายหาดฝั่งอ่าวไทยเกิดจากการยกตัวสูง มีที่ราบชายฝั่งทะเลยาว เรียบ กว้างและน้ำตื้น และทะเลอันดามันทางฝั่งตะวันตก มีชายฝั่งที่ยุบต่ำลง มีที่ราบน้อย ชายหาดเว้าแหว่ง เป็นโขดหิน มีหน้าผาสูงชัน ทุกจังหวัดของภาคใต้นี้ติดชายฝั่งทะเล ยกเว้นจังหวัดยะลาและพัทลุง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ มีทิวเขาสำคัญ ได้แก่ทิวเขาภูเก็ต ทิวเขานครศรีธรรมราชโดยมีเทือกเขาสันกาลาคีรีกั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซีย ภูมิอากาศภาคใต้ เป็นแบบมรสุมเมืองร้อน มีฝนกตกตลอดทั้งปี เป็นที่ตั้งของสถานการศึกษาทั้งภาครัฐ เอกชนและระดับนานาชาติหลายแห่ง ทั้งยังมีอุทยานแห่งชาติที่สำคัญจำนวนมากมายกว่า 30 แห่ง ภาคใต้มี 14 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานีภาคตะวันออก มี 9 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี ระยอง สมุทรปราการ สระแก้ว

อาหารไทยรสเลิศ

แบ่งได้เป็นสองประเภท คือ อาหารไทยแท้ที่ทำกันมาแต่โบราณแบบง่ายๆ เช่น ช้าวแช่ ต้มโคล้ง แกงป่า น้ำพริก หลน เป็นต้น และอาหารไทยแปลง คือแปลงมากจากต่างประเทศ เช่น แกงกะหรี่ มัสมั่น ที่ดัดแปลงมาจากอินเดีย และแกงจืดต่างๆ ที่มาจากจีน ส่วนของหวานได้มาจากชาวยุโรปตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เช่น พวกทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง และพวกสังขยาที่น่าจะได้มาจากพวกคัสตาร์ด

อาหารไทยประจำของแต่ละภาค

อาหารภาคเหนือ อาหารส่วนใหญ่ได้มาจากทั้งในบ้านและจากในป่า เช่น พืชผัก หน่อไม้ป่า เห็ดป่านานาชนิด มีการรับประทานข้าวเหนียวเป็นหลักโดยปั้นจิ้ม พร้อมกับผักสดและผักนึ่งจิ้มกับน้ำแกงและน้ำพริก ทั้งน้ำพริกหนุ่ม น้ำพริกอ่อง น้ำพริกน้ำปู สำหรับอาหารประเภทแกง เช่น แกงฮังเล แกงโฮะ แกงหน่อไม้ แกงอ่อม ขนมจีนน้ำเงี้ยว ข้าวซอยไก่ และอาหารประเภททอด เช่น ยำหน่อไม้ ยำกบ ตำมะม่วง ห่อนึ่งปลา แคบหมู ไส้อั่ว จิ๊นส้มหมก เป็นต้น อาหารเหนือจะมีการจัดสำรับที่สวยงาม เรียกว่าการกินขันโตกอาหารภาคอีสาน มีพื้นที่ใหญ่มีสุดในประเทศ มียอดภูลมโล ภูหลวงและภูกระดึง เป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญอย่าง แม่น้ำห้วยหลวง แม่น้ำชี ลำตะคอง แม่น้ำพอง แม่น้ำเลย แม่น้ำพรม แม่น้ำมูล และแม่น้ำสงคราม ใช้ภาษาลาวอีสาน ขณะเดียวกันกันยังมีภาษาเขมรที่ใช้บริเวณอีสานใต้ และภาษาถิ่นอย่างภาษาผู้ไท ภาษาไทโคราช ส่วนดนตรีมี หมอลำ ดนตรีกันตรึม และการฟ้อนรำแบบการเซิ้ง ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภาคอีสานมีวัฒนกรรมการกินที่หลากหลาย ทั้งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิ ที่ขึ้นชื่อติดอันดับโลก อาหารบางอย่างมีประวัติเป็นพันๆ ปี เช่น ปลาแดก นำปลาหรืออึ่งอ่างมาหมักกับเกลือและข้าวคั่ว ปลาร้าหลน ข้าวจี่ ปลาร้าบอง ไข่มดแดง ส้มตำ ลาบ ก้อย น้ำตก ต้มแซ่บ ไข่มดแดง ซุปหน่อไม้ แจ่วฮ้อน แหนมเนือง เฝอ เป็นต้น อาหารอีสานส่วนใหญ่ออกไปทางเผ็ด เค็มและเปรี้ยว และใช้ปลาร้าเป็นส่วนประกอบหลักของอาหารทุกประเภทอาหารภาคกลาง ข้าวปลาอุดมสมบูรณ์พร้อมผักผลไม้นานาชนิด รสชาติไม่เน้นไปทางรสใดรสหนึ่ง มีทั้งเค็ม เผ็ด เปรี้ยวและหวานเคล้ากันไป นอกจากนี้มีการใช้เครื่องปรุงอย่างเครื่องเทศ และยังใช้กะทิ เป็นส่วนประกอบของอาหาร อาหารภาคกลางเป็นอาหารที่มีเครื่องเคียงของแนมอยู่ด้วย เช่น น้ำพริกลงเรือแนมด้วยหมูหวาน น้ำปลาหวานแนมด้วยสะเดา มีการแกะสลักผักผลไม้อย่างสวยงามอีกด้วยอาหารภาคใต้ มีเอกลักษณะที่โดดเด่น เนื่องจากภาคใต้เป็นศูนย์กลางการเดินเรือค้าขาย มีพ่อค้าจากอินเดีย จีน และชวาในอดีต จึงเป็นต้นรับในการนำเครื่องเทศมาปรุงอาหาร และกลายเป็นการผสมผสานระหว่างอาหารพื้นบ้านกับอาหารอินเดียใต้ เช่น น้ำบูดู จากการหมักปลาทะเลสดกับเม็ดเกลือ จึงมีรสชาติที่จัดจ้านกว่าภาคอื่นๆอาหารทะเล เนื่องจากติดกับทะเล อาหารทะเลเป็นอาหารหลัก จึงนำเครื่องเทศมาช่วยดับกลิ่นคาว อาหารทางใต้จะมีสีออกเหลืองๆ จากขมิ้น เช่น แกงไตปลา แกงส้ม แกงเหลือง รวมถึงปลาทอด ไก่ทอด รับประทานร่วมกับผัก เพื่อลดความเผ็ดร้อน เรียกว่าผักเหนาะหรือผักเกร็ด

Travel & Food: ท่องเที่ยวไปในดินแดนทั่วโลก

กับสถานที่สำคัญทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ เทคโนโลยี และความงดงามทางภูมิสถาปัตย์และภูมิทัศน์

ท่องเที่ยวดินแดนตะวันตก

ทวีปยุโรป มีจำนวนถึง 50 ประเทศ ได้แก่ กรีซ โครเอเชีย เช็กเกีย ซานมารีโน เซอร์เบีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ เนเธอแลนด์ บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา บัลแกเรีย เบลเยี่ยม เบลารุส โปรตุเกส โปแลนด์ ฝรั่งเศส ฟินแลนด์ มอนเตเนโกร มอลโตวา มอลตา นอร์ทมาซิโดเนีย โมนาโก ยูเครน เยอรมนี รัสเซีย โรมาเนีย ลักเซมเบิร์ก ลัตเวีย ลิกเตนสไตน์ ลิทัวเนีย นครรัฐวาติกัน สเปน สโลวาเกีย สโลวีเนีย สวิตเซอร์แลนด์ สวีเดน สหราชอาณาจักร ออสเตรีย อันดอร์รา อิตาลี เอสโตเนีย แอลเบเนีย ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ ฮังการี คอซอวอทวีปอเมริกาเหนือ มีจำนวน 23 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา แคนาดา บาฮามาส ตรนิแดดและโตเบโก เซนต์คิตส์และเนวิส บาร์เบโดส แอนติกาและบาร์บูดา ปานามา เม็กซิโก คอสตาริกา เซนต์ลูเซีย เกรนาดา ดอมินีกา เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ คิวบา สาธารณรัฐโดมินิกัน เบลีซ จาเมกา เอลซัลวาดอร์ กัวเตมาลา ฮอนดูรัส นิการากับ เฮติทวีปอเมริกาใต้ มี 13 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอาร์เจนตินา สาธารณรัฐโบลีเวีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐชิลี สาธารณรัฐโคลอมเบีย สาธารณัฐเอกวาดอร์ สาธารณรัฐกายอานา สาธารณรัฐปารากวัย สาธารณรัฐเปรู สาธารณรัฐซูรินาเม สาธารณรัฐตรินิแดดและโตเบโก สาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัย สาธารณรัฐโบลีวาร์แห่งเวเนซุเอลาทวีปออสเตรเลีย มี 25 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ปาปัวกินี นิวซีแลนด์ ฟีจี หมู่เกาะโซโลมอน วานูอาตู นิวแคลิโดเนีย เฟรนช์พอลินีเซีย ซามัว กวม คิริบาส ตองงา ไมโครนีเชีย หมู่เกาะมาแชลล์ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา อเมริกันซามัว ปาเลา หมู่เกาะคุก วาลิสและฟูตูนา ตูวาลู นาอูรู เกาะนอร์ฟอล์ก นีวเว โทเคอเลา หมู่เกาะพิตแคร์น 

ท่องเที่ยวประเทศทางตะวันออกและตะวันออกไกล

ทวีปตะวันออกกลาง มี 18 ประเทศ ได้แก่ บาห์เรน ไซปรัส อียิปต์ อิหร่าน อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คูเวต เลบานอน นอร์เทิร์นไซปรัส โอมาน รัฐปาเลสไตน์ กาตาร์ ซาอุดิอาระเบีย ซีเรีย ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เยเมนเอเชียตะวันออก ได้แก่ ประเทศ จีน ญี่ปุ่น มองโกเลีย เกาหลีเหนือ เกาหลีใต้ ไต้หวัน ฮ่องกง มาเก๊าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มี 11 ประเทศ ได้แก่ บรูไน กัมพูชา ติมอร์-เลสเต อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม ดินแดนย่อยอย่างหมู่เกาะโคโคส เกาะคริสต์มาส หมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์ มณฑลไหหลำเอเชียใต้ มี 6 ประเทศ ได้แก่ อินเดีย เนปาล ภูฐาน บังคลาเทศ ศรีลังกา และมัลดีฟส์ ปากีสถาน
Advertisements

เทรนด์การเลือกกรอบแว่นตา 2021 ให้เข้ากับใบหน้าและโอกาสที่ใช้ เพราะแว่นเปรียบเสมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของใบหน้า ที่คนที่พบปะและพูดคุย จ้องตากับคุณจะต้องเห็นแว่นก่อนเพื่อน

เทรนด์การเลือกกรอบแว่นตา 2021 ให้เข้ากับใบหน้าและโอกาสที่ใช้ เพราะแว่นเปรียบเสมือนอวัยวะส่วนหนึ่งของใบหน้า ที่คนที่พบปะและพูดคุย จ้องตากับคุณจะต้องเห็นแว่นก่อนเพื่อน

ในเชิงแฟชั่นและจิตวิทยา แว่นตาคือเครื่องประดับชิ้นสำคัญบนใบหน้าสำหรับสุภาพบุรุษ​ เพราะช่วยเสริมความเท่ ความเป็นผู้รู้​ ความเป็นคนที่มีการศึกษาเหนือขั้…

การจักสานด้วยเตยปาหนัน ของครูอ๊ะ หลงกลาง ครูช่างศิลปหัตถกรรม 2556 ของ SACICT

การจักสานด้วยเตยปาหนัน ของครูอ๊ะ หลงกลาง ครูช่างศิลปหัตถกรรม 2556 ของ SACICT

กลุ่มชุมชนบ้านนาชุมเห็ด รวมเป็นกลุ่มจักสานโดยใช้เตยทุ่งที่เป็นพืชพื้นถิ่น ขึ้นอยู่ตามป่าชายเลน เตยปาหนันนี้จะมีทั้งความยืดหยุ่นและทนทาน จึงนำมาใช้ทอเสื่อ ใช้ในชีวิตประจำวัน

Royal Enfield Meteor 350

Royal Enfield Meteor 350

RE (อาร์อี) ชื่อย่อนี้เป็นที่รู้จักสำหรับนักขี่มอเตอร์ไซต์เป็นอย่างดี คือชื่อสั้นๆ ที่หมายถึงแบรนด์ Royal Enfield (รอยัล เอนฟิลด์) นั่นเอง ได้มีการเปิ…

Tokyo DisneySea ปล่อยโมเดลโซนใหม่ Fantasy Springs ที่สร้างจากเรื่อง Tangled Frozen และ Peter Pan เตรียมเปิดให้บริการปี 2023

Tokyo DisneySea ปล่อยโมเดลโซนใหม่ Fantasy Springs ที่สร้างจากเรื่อง Tangled Frozen และ Peter Pan เตรียมเปิดให้บริการปี 2023

โรงแรมใหม่ที่จะตั้งอยู่ติดกับโซนน้ำพุเทพนิยาย (Fantasy Springs) ที่กำลังจะเปิดตัวที่ Tokyo DisneySe

ของดีจังหวัดตรัง “จักสานเตยปาหนัน ผ้าทอนาหมื่นศรี” และการเดินทางสู่แดนใต้กับ SACICT

ของดีจังหวัดตรัง “จักสานเตยปาหนัน ผ้าทอนาหมื่นศรี” และการเดินทางสู่แดนใต้กับ SACICT

SACICT ชวนคุณทำความรู้จักกับ งานจักสานใบเตยปาหนันและผ้าทอนาหมื่นศรี ภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าอีกหนึ่ง “ของดีจังหวัดตรัง”

รวม 8 ไอเดีย เครื่องดื่มสุดชิคที่ทำเองได้ง่ายๆ เหมือนเนรมิตบ้านให้กลายเป็น คาเฟ่เกาหลี

รวม 8 ไอเดีย เครื่องดื่มสุดชิคที่ทำเองได้ง่ายๆ เหมือนเนรมิตบ้านให้กลายเป็น คาเฟ่เกาหลี

กักตัวแล้วไง เนรมิตบ้านให้กลายเป็น คาเฟ่เกาหลี ! รวม 10 ไอเดียทำเครื่องดื่มสุดชิค ที่ทำเองได้ง่ายๆ อร่อย แถมได้รูปสวยๆไว้รูปลงอินสตาแกรม

Advertisements