นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Policy )

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ( Privacy Policy ) 

บริษัท รูสเตอร์ บาน จำกัด ผู้ให้บริการเว็บไซต์ http://www.padthai.co/  (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกแทนว่า “บริษัทฯ”) ยินดีและขอขอบคุณผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมและใช้บริการต่างๆ บนเว็บไซต์ Padthai.co รวมไปถึงโซเชียลมีเดียต่างๆ ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตระหนักและทราบเป็นอย่างดีถึงความความสําคัญของข้อมูลส่วนบุคคลต่อท่าน บริษัทฯ จึงขอเรียนให้ท่านทราบถึงนโยบายการเก็บรวบรวมข้อมูล รวมถึงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 1. การใช้งานทั่วไปและการเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ขณะที่ท่านลงทะเบียนใช้บริการหรือเข้าร่วมกิจกรรมใดๆ ทางเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียของ Padthai.co ทางบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน เช่น ชื่อ นามสกุล อายุ อีเมล และข้อมูลอื่นๆ ซึ่งรวมไปถึงการเก็บข้อมูลผ่านผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie), ไอพีแอดเดรส (IP Address), แม็คแอดเดรส (​Mac Address), พิกเซล (Pixel) ข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงถึงเรา รวมถึงวันเวลาในเรียกดู ในลักษณะการเก็บในรูปแบบของสถิติ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการบริการของเว็บไซต์เพื่อมอบประสบการณ์ให้ตรงความต้องการของผู้ใช้มากยิ่งขึ้น รวมถึงการส่งมอบบริการ,​ ข่าวสาร,​จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์, โฆษณา และกิจกรรมที่ตรงกับความต้องการของคุณ 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอรับรองว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกเก็บรักษาเป็นอย่างดี และจะไม่กระทำการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมมูลของท่านเพื่อการใช้ประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากการให้บริการดังกล่าว 

 1. การเชื่อมโยงอุปกรณ์ของบุคคลภายนอกผ่านบทความในเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ ในเครือของบริษัทฯ

  เพื่อเสริมประสบการณ์การใช้งานบนเว็บไซต์ บริษัทฯ มีการเชื่อมโยงข้อมูลไปยังโซเชียลมีเดีย (Social Media) เข้ากับเครื่องมือของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก เช่น Facebook, Instagram,  Twitter และ YouTube เมื่อท่านเข้าอ่านบทความภายในเว็บไซต์ และ บริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลของคุณจากแหล่งอื่นเมื่อคุณสิ้นสุดการใช้งานบนเว็บไซต์

ดังนั้นจึงขอแนะนำให้ผู้อ่านอ่านนโยบายสิทธิส่วนบุคคลอย่างละเอียดก่อนการใช้งานเว็บไซต์นั้นๆ

 1. การจัดการข้อมูลที่ปรากฏในอีเมลของคุณ​


ในกรณีมีการติดต่อสอบถามและส่งข้อเสนอแนะมายังทางบริษัทฯ ข้อมูลที่ปรากฏในอีเมล บริษัทฯ จะใช้เพื่อการอ้างอิงและการแก้ไขปัญหาที่คุณระบุถึงในอีเมลเท่านั้น   

 1. การสำรวจข้อมูลและการแข่งขัน


การเข้าร่วมในการสำรวจข้อมูลและการแข่งขันบนเว็บไซต์  http://www.padthai.co/ รวมทั้งโซเชียลมีเดียต่างๆ ของทางบริษัทฯ เป็นไปตามความสมัครใจของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น โดยข้อมูลสำหรับการติดต่อจะถูกนำมาใช้เพื่อการตรวจสอบผู้ชนะการแข่งขัน การมอบรางวัล และอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในความยินยอมของผู้ใช้ 

 1. จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ 


การสมัครรับจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ใช้บริการมีสิทธิ์เลือกที่จะลงทะเบียนกับเว็บไซต์ http://www.padthai.co/  โดย บริษัทฯ​ จะทำการส่งจดหมายข่าวไปทางอีเมลของคุณเท่านั้น และคุณมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกการรับบริการจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ได้ทุกช่วงเวลา

 1. นโยบายการโฆษณา 


ในกรณีที่มีการลงโฆษณา บริษัทฯ ไม่รับรองความเหมาะสม ความถูกต้อง หรือเนื้อหาของข้อมูลที่ใช้ในการโฆษณา ผู้โฆษณาจะไม่ใช้เว็บไซต์ โซเชียลมีเดียของบริษัทฯ เพื่อการโฆษณา จำหน่าย ส่ง หรือเก็บข้อมูลที่ละเมิดกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใด และจะไม่ละเมิดลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ความลับทางการค้า หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดต่างๆ ของโฆษณาดังกล่าว ภายหลังจากที่ได้มีการนำออกเผยแพร่เป็นครั้งแรกแล้ว 

ผู้โฆษณาตกลงจะรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกสำหรับเนื้อหาและรูปภาพของโฆษณาของตนที่นำมาลง ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกใดๆ อันเป็นผลมาจากการโฆษณานั้น ผู้โฆษณาตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่บริษัทฯ ที่มีต่อบุคคลภายนอกนั้น ตลอดจนชดใช้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเป็นเพียงแค่ค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย)

 1. เงื่อนไขในการแสดงข้อความ
   
 • ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นการหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หบายคาย ให้ร้าย เป็นเท็จ หรือข้อมูลที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการให้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นที่นำไปสู่ข้อมูล ข้อความ หรือรูปภาพที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
 • ไม่ใช้ภาษาที่เป็นการให้ร้าย เหยียดสีผิว ศาสนา เชื้อชาติ เพศ รสนิยมทางเพศ อายุ หรือปมด้อยของบุคคลใด
 • ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทย
 • ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา
 • ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการเมือง
 • ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นหรือกระทำการในลักษณะเป็นผู้ดำเนินการหรือผู้ดูแลเว็บไซต์ 
 • ไม่อนุญาตให้สมัครสมาชิกซ้ำซ้อน
 • ไม่ส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลใดๆ ที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือสิทธิใดๆ ของผู้อื่น
 • ไม่ส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลที่มีไวรัสหรือโปรแกรมที่เป็นอันตราย

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะตัดรูปภาพหรือข้อความที่เห็นว่าอาจทำให้เกิดปัญหาออก หรือยกเลิก

สมาชิกที่บริษัทฯ เห็นว่าไม่สามารถยอมรับได้

 1. ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา

  บทความ รูปภาพ และทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์ และโซเชียลมีเดียของทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ตามกฎหมาย ห้ามมิให้นำบทความ รูปภาพ และทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวไปใช้ เผยแพร่ ทำซ้ำ ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมด เว้นแต่การยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท รูสเตอร์ บาน จำกัด
 2. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง แก้ไข และปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ทั้งหมดที่ระบุในนโยบายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารฉบับนี้ กรุณาติดต่อผ่านช่องทางดังนี้
อีเมล: info@padthai.co
โทร: 02 391 7515