CH | EN | TH
Events

NURTURING INTERGENERATION HAPPINESS

2019-06-25

ทุกรายละเอียดเพื่อเติมเต็มความสัมพันธ์


จากการศึกษางานวิจัยจากทั่วโลกพบว่าครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ร่วมกันหลายรุ่น นำมาซึ่งประโยชน์มากมายต่อสมาชิกทุกรุ่น สิ่งที่จะตอบโจทย์ชีวิตครอบครัวในยุคนี้จึงเบนเข็มมาที่การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกหลายรุ่นในครอบครัวให้มากขึ้น และนี่คือที่มาของการพัฒนาที่อยู่อาศัยระดับซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ เรสซิเดนซ์ของแบรนด์ “มัลเบอร์รี่ โกรฟ” (MULBERRY GROVE) โดยมีจุดเด่นสำคัญทั้ง 4 ด้าน ได้แก่


1. “Designed for Intergenerational Harmony” ที่อยู่อาศัยที่ออกแบบเพื่อการอยู่อาศัยแบบครอบครัว Intergeneration

2. “Caring Community” ชุมชนการอยู่อาศัยแบบ Intergeneration ที่มีความอบอุ่น สร้างสายสัมพันธ์และเกื้อกูลกันทั้งในครอบครัวและชุมชน

3. “Value Creation Neighborhood” การสร้างคุณค่าให้กับครอบครัวหลากหลายช่วงวัยและชุมชน

4. “5 Dimensional Well-Being” ส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตของครอบครัวให้ดีขึ้นในทุกมิติ นำไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืน ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

“MQDC ยึดมั่นที่จะสร้างสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงทุกช่วงวัยได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยให้ความสำคัญกับปัจจัยต่าง ๆ เพื่อร่วมสร้างแนวคิดใหม่ในการใช้ชีวิตที่ดีของทุกคนในอนาคต” นายวิสิษฐ์ มาลัยศิริรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) กล่าว

โดยในปี 2562 นี้ แบรนด์มัลเบอร์รี่ โกรฟ ได้เตรียมที่จะเปิดตัวที่อยู่อาศัยแบบ มัลติ-แพลตฟอร์มที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Cluster Villa และ Condominium ที่มีทั้งคอนโดมิเนียมแบบไฮไรส์และโลว์ไรส์ โดยจะเปิดทั้งหมด 3 โครงการบนที่ดินฟรีโฮลด์ ใน 2 ทำเล มูลค่าโครงการรวม 19,900 ล้านบาท ซึ่งโครงการแรกจะเป็นโครงการ “มัลเบอร์รี่ โกรฟ สุขุมวิท” (MULBERRY GROVE Sukhumvit) ตั้งอยู่ริมถนนสุขุมวิท เพียง 250 เมตร จากรถไฟฟ้า BTS เอกมัย ซึ่งผ่านการเลือกสรรและวิเคราะห์ทำเลว่ามีองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ที่สามารถตอบโจทย์การอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัวหลากหลายช่วงวัยได้เป็นอย่างดี โดยเป็นโครงการแบบ High Rise สูง 37 ชั้น จำนวน 286 ยูนิต และมีกำหนดเปิดตัวในช่วงไตรมาส 3 ของปีนี้ABOUT THE CONTRIBUTOR
สุพัตรา เพชรี

PROJECT MANAGER

FOLLOW PADTHAI