CH | EN | TH
Events

The Numerology (Part 1)

2019-07-15

Numerology / เลขนำโชค / Lucky Number / Destiny Number


ศาสตร์แห่งตัวเลขนั้นมีมานานนับพันปี ตัวเลขนั้นสามารถบ่งบอกนิสัยและชี้ชะตาได้ ตามหลักการแล้วตัวเลขชี้ชะตาเป็นแค่แนวทาง เพราะในคัมภีร์ฮินดูโบราณภควัทคีตาเขียนเล่าไว้ พระกฤษณะได้สนทนากับ อรชุน (Arjuna บุตรของพระอินทร์) ว่า “มนุษย์ทุกคนมีอิสระต่อการกระทำในสิ่งต่าง ๆ แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลแห่งกรรมที่ตามมาได้” จึงอยากให้ผู้อ่านยึดคำสอนเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในพุทธศาสนาด้วยเป็นที่ตั้ง

ตัวเลขชี้ชะตา


จะมีตั้งแต่เลข 1-9 เท่านั้น เลขศูนย์จะไม่นับ ตัวเลขคี่ 1,3,5,7,9 จะมีลักษณะเป็นชาย แข่งแกร่ง ร้อนแรง เลขคู่ 2,4,6,8 จะมีลักษณะเป็นหญิง มีเสน่ห์ดึงดูด มีความมั่นคง ทั้งนี้การบวกเลขคู่และเลขคี่เข้าด้วยกันก็ได้ผลลัพธ์เป็นเลขคู่บ้างเลขคี่บ้าง ซึ่งในรายละเอียดแต่ละตัวเลขจะให้อิทธิพลแตกต่างกันไป แต่ในที่นี้จะให้การคิดตัวเลขแบบสังเขป

เลข 1 จะเทียบเท่าพระอาทิตย์ (Sun) มีลักษณะเป็นราชา ผู้นำ ทรงอำนาจ เจ้าระเบียบ แข็งแกร่ง

เลข 2 จะเทียบเท่าพระจันทร์ (Moon) มีลักษณะเป็นราชินี มีเสน่ห์และความน่าดึงดูด บอบบาง

เลข 3 จะเทียบเท่าดาวพฤหัสบดี (Jupiter) เทพแห่งสวรรค์และดินฟ้าอากาศ มีลักษณะทางด้านจิตวิญญาณ ความเห็นแก่ตน ความเจ้าระเบียบ

เลข 4 จะเทียบเท่าดาวราหู (Rahu) เป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตัวขาดครึ่งท่อน เชื่อว่าเวลาเกิดสุริยคราส จันทรคราสเป็นเพราะราหูอมพระอาทิตย์ หรือพระจันทร์ไว้ มีลักษณะทางการขบถ อารมณ์ฉุนเฉียว

เลข 5 จะเทียบเท่าดาวพุธ (Mercury) เทพเมอร์คิวรี่ เทพเจ้าแห่งการสื่อสาร มีความสูงศักดิ์ ความฉลาดเฉลียวฉลาดและอ่อนไหว

เลข 6 จะเทียบเท่าดาวศุกร์ (Venus)ในเทพปกรณัมโรมัน เทพวีนัส (อีกชื่อหนึ่งคือ Aphrodile แห่งเทพปกรณัมกรีก) มีความเกี่ยวข้องกับความรักและความงาม มีความโรแมนติก โลกีย์

เลข 7 จะเทียบเท่าดาวเกตุ (Ketu) เทวนาครี หางที่ขาดจากพระราหูกลายเป็นพระเกตุ บางตำราว่าเกิดจากพญานาค 9 ตัว เต็มไปด้วยความลึกลับ สัญชาตญาณ การสรรสร้าง ความฝันเฟื่อง

เลข 8 จะเทียบเท่าดาวเสาร์ (Saturn) เทพเจ้าแห่งการเกษตร ฉลาดหลักแหลม มีความพยายาม ทำงานหนัก

เลขที่ 9 จะเทียบเท่าดาวอังคาร (Mars) เทพเจ้าแห่งสงคราม เป็นนักรบ นักต่อสู้ กร้าวแกร่ง ชอบความสมบูรณ์แบบ แบ่งแยกระดับ

- - - - - - -

ซึ่งตัวเลขนี้ได้มาจากการบวกตัวเลขของวัน เดือนและปีเกิด ยกตัวอย่าง เกิดวันที่ 8 เดือน มีนาคม ค.ศ. 1995

8 + 3 + 1 + 9 + 9 + 5 = 35 

3 + 5 = 8 

ให้อ่านข้อความของหมายเลข 8 และ หากผู้ใดมีวันเกิดแล้วบวกกันได้ 10 ให้ถือว่าเป็นเลข 1คนหมายเลข 1


คนหมายเลข 1 คือ พระอาทิตย์ นับว่าเป็นดวงชะตาชีวิตที่ดีที่สุดในหมายเลขทั้งหมด เพราะจะประสบความสำเร็จโดยไม่ต้องออกแรงมากนัก ได้เงินมาอย่างสบาย ๆ แต่ก็ใช้ไปอย่างง่าย ๆ เช่นเดียวกัน คนหมายเลขนี้เป็นคนที่มีความอดทน มีความสามารถในการจัดการ และมีความมุ่งมั่น อาจจะมีการงานเป็นครู หรือผู้แนะแนวทางด้านจิตวิญญาณ ในความเป็นครูนั้นก็จะเป็นคนที่มีแนวความคิดที่ชัดเจน ค่อนข้างตรงไปตรงมา พูดตรงจุดด้วยความเป็นจริง แต่ก็มีจำนวนน้อยที่จะหันเหมาเป็นผู้นำทางด้านจิตวิญญาณ เพราะหมายเลข 1 จะประสบความสำเร็จในทางโลกมาก และเป็นโน้มเอียงทางด้านวัตถุนิยม ฉลาดเฉลียวและมีเหตุผล ทั้งยังเป็นผู้ที่กว้างขวาง มีผู้คนนิยมชมชื่น แต่ก็มักเป็นคนที่ตัดสินผู้อื่นง่าย ๆ แม้ว่าส่วนใหญ่จะคิดถูกอยู่เสมอ แต่อย่าลืมว่าบางครั้งก็พลาดได้เหมือนกัน ให้ระวังช่วงที่พระอาทิตย์อ่อนกำลัง อย่างช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายน และธันวาคม ข้อดีของหมายเลขหนึ่ง คือ มักสนับสนุนให้รุ่นเด็ก ๆ ได้เจริญเติบโตในเรื่องการเป็นผู้นำ จะว่าไปคนหมายเลขหนึ่งมีลักษณะเป็นคนฉลาด ชอบเล่าเรื่อง ยิ้มแย้ม มีเสน่ห์ดึงดูดมากทีเดียว แต่ก็ไม่ค่อยโรแมนติก มักผิดหวังในเรื่องความรักและการแต่งงาน แต่จะเก่งกาจ มาเป็นหนึ่งในเรื่องการทำงาน

- - - - - - -

สุภาพสตรีหมายเลข 1 มักไม่ได้ทำงานในองค์กร แต่กลับทุ่มเทแรงกายและใจให้กับชีวิตครอบครัว เพื่อนฝูง มีภาพลักษณ์แห่งความเป็นแม่ เป็นคนกล้า ระแวดระวัง อ่อนไหว สามารถเผชิญกับความลำบากได้อย่างสง่างามและหากได้ทำงาน เธอมักได้ตำแหน่งสูง เพราะมีคุณสมบัติเพียบพร้อม สังคมเก่ง สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ดี มีบุคลิกที่เข้มแข็งและมีมารยาทงาม สุภาพบุรุษหมายเลข 1 อาจเป็นนักการเมืองอิสระ เป็นที่ชื่นชอบมีตำแหน่งหน้าที่การงานสูง มีความสามารถในการยกระดับผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้อย่างตรงประเด็น และหากทำงานองค์กร ก็จะมีระดับเป็นหัวหน้าเลยทีเดียว ได้รับความนิยมจากผู้ใหญ่และลูกน้อง หากเป็นนักธุรกิจ สามารถทำเงินได้ช่วงอายุระหว่าง 35-49 ปี และเก็บเงินในรูปของอสังหริมทรัพย์ และเงินออมในธนาคารเพื่ออนาคต จากนั้นก็จะทุ่มเทช่วยเหลือให้กับความเป็นอยู่ของมนุษย์ร่วมโลก

- - - - - - -

ช่วงเวลาอ่อนกำลัง จะเป็นช่วงเดือนตุลาคม พฤศจิกายนและธันวาคม อาจเป็นช่วงเหนื่อยล้ากับงาน ไม่ควรตัดสินใจเริ่มโครงการใหม่ เพราะจะไม่ได้รับความสำเร็จเท่าที่ควร

ช่วงเวลาแข็งแกร่ง จากวันที่ 21 เดือนมีนาคม ถึง 28 เมษายน และจากวันที่ 10 กรกฎาคม ถึง 20 สิงหาคม สามารถเริ่มโครงการต่าง ๆ หรือการลงทุนใหม่ ๆ ได้

- - - - - - -

วันที่นำโชค คือวันที่ 1, 4, 10, 13, 19, 22, 28 และ 31 ของทุกเดือน จะเป็นวันดีสำหรับคุณ โดยเฉพาะ 1, 19, 28 ทุกอย่างที่เริ่มในวันเหล่านี้ ในช่วงเดือนที่แข็งแกร่งของคุณ จะประสบผลสำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดี

วันนำโชค หากเป็นวันอาทิตย์ หรือ วันจันทร์ที่ 19, 28 ในเดือนใด ๆ ก็ได้ ก็จะเป็นวันที่ดีของคุณ

สีที่ส่งเสริม คือ สีส้ม เหลือง เหลืองทอง ทองแดง สีทองจะเป็นสีที่ส่งเสริมที่สุด สามารถเก็บของหรือตั้งของที่มีสีเหล่านี้ไว้ในที่ทำงาน อาจใช้เป็นปลอกหมอน ผ้าปู ผ้าคลุมโต๊ะ หรือผ้าเช็ดหน้า สีเหล่านี้จะช่วยส่งเสริมในช่วงเวลาที่อ่อนกำลัง

อัญมณีนำโชค คือ ทับทิม ควรสวมแหวนทับทิมที่นิ้วนางข้างซ้ายจะช่วยส่งเสริมความสำเร็จให้แก่คุณสุภาพบุรุษ และควรซื้อทับทิมในวันอาทิตย์หรือวันจันทร์ โดยเฉพาะผู้ที่เกิดในวันที่ 10 หรือเดือน 10 สำหรับสุภาพสตรีควรสวมพวกโกเมน ไข่มุกเป็นเครื่องประดับ หรือแหวนแซฟไฟร์แดง สปิเนล ทั้งหญิงและชายที่เป็นหมายเลขหนึ่งควรทำบุญอย่างสม่ำเสมอให้แก่ผู้ทรงศีล

- - - - - - -

เลขหมายที่คุณควรคู่ คนหมายเลขหนึ่ง เข้าคู่กับ 1, 4, หรือ 7 แต่ก็มักไม่ยืนยาวกับหมายเลข 7 และมักไม่ถูกโฉลกกับคนหมายเลข 8 ยิ่งสุภาพสตรีควรหลีกเลี่ยงหมายเลข 8 หรือคนที่มีปีเกิดรวมกันได้ 8 หรือแต่งงานในวันที่ 8

อายุนำโชค คือ 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82 และ 91

คนหมายเลข 2


คนหมายเลข 2 คือ พระจันทร์ที่มีความสำคัญต่อโลกและสิ่งที่มีชีวิต แม้พระอาทิตย์จะเป็นพลังแห่งชีวิต แต่พระจันทร์ก็คือแสงสะท้อนจากพระอาทิตย์นั่นเอง ที่จะช่วยค้ำจุน เยียวยาและจรรโลงโลก อย่างพวกสมุนไพร สาหร่ายจะเติบโตได้ดีในคืนใต้แสงจันทร์! พระจันทร์นั้นมีผลต่อจิตใจทำให้เรามีความรู้สึกอ่อนไหว มีจินตนาการ คนหมายเลข 2 จะมีใบหน้ากลม ผิวขาว ผมหยักศก ร่างกายท่อนล่างจะงามกว่าท่อนบน รักในความสุขสงบ ชอบความเป็นส่วนตัว ความยุติธรรม มีนิสัยอ่อนโยน เย้ายวน ชอบโคลงกลอน ดนตรี ศิลปะ หากเป็นหญิงจะเป็นคนงามที่เปี่ยมด้วยความเป็นสุภาพสตรี แต่จะป่วยง่ายด้วยการไอ หวัด โรคผิวหนังและโรคหัวใจ พระจันทร์มีความสำคัญต่อโลกมากกว่าดาวใดๆ เป็นมิตรกับพระอาทิตย์ อังคาร พฤหัส แต่เป็นปรปักษ์กับดาวพุธ ศุกร์ เสาร์ ราหูและเกตุ

คนหมายเลข 2 จะมีรสนิยมในเรื่องความงาม หลงใหลในน้ำหอมและความหอม การปรุงอาหารโดยเฉพาะขนมหวาน แม้ว่าสาวหมายเลข 2 จะรักครอบครัว และจริงใจต่อคู่ครอง แต่ก็เป็นคนแสนโรแมนติกและเปลี่ยนใจง่าย จึงอาจมีความสัมพันธ์กับขายมากกว่าหนึ่งคน หากหมายเลข 2 ถูกดูหมิ่นดูแคลนจะกลายเป็นนักสู้ยิบตา ไม่ยอมแพ้ง่ายๆจนกว่าจะเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ พระจันทร์เป็นเครื่องหมายของแม่ ความรัก การดูแลทะนุถนอม ความอดทน อ่อนโยน ชอบช่วยเหลือ รักเพื่อนฝูง เป็นคนชอบสังคม แต่เป็นคนรักสงบไม่ชอบการทะเลาะเบาะแว้ง เป็นทูตสันถวไมตรี เป็นกรรมการห้ามมวยที่มีมารยาทวาม ทำให้ผู้คนเกรงใจ เหมาะเป็นนักการฑูต ชอบเดินทางต่างแดน แต่รักอิสระไม่ชอยให้ใครมาวางแผนกะเกณฑ์อะไรให้ทำ แต่ก็ไม่แข็งขันและทะเยอทะยานเท่ากับคนหมายเลขอื่นๆ เป็นคนขี้อายเสียด้วยซ้ำ และไม่ใช่คนโกหกพกลม จนเป็นเหตุให้คนอื่นๆหาช่องเอาเปรียบถึงขู่กรรโชกได้ เพราะยิ่งเป็นคนที่มักขี้กังวล ทั้งเต็มไปด้วยจินตนาการฝันเฟื่อง ทำให้ผู้อื่นไม่เข้าใจ แม้ว่าจะเป็นผู้ที่ยอมรับในจุดด้อย และรู้สึกเสียใจ แต่ก็ไม่ชอบคำวิจารณ์และไม่สามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยได้ จะทำผิดเดิมๆซ้ำแล้วซำ้เล่า

หมายเลข 2 มีสัญชาตญาณพิเศษ เป็นคนที่คาดการณ์ล่วงหน้าได้ แม้ว่าจะมีจิตสำนึกรู้ว่าใครเป็นอย่างไร มาสรรเสริญเยินยอเพราะสิ่งใด แต่ก็จะนิ่งเฉยปล่อยปละให้ตัวเองถูกลวงหลอก เพราะเป็นคนอ่อนโยน และชอบการเยินยอ! เป็นเจ้าพ่อและเจ้าแม่ในเรื่องความรักและความงดงาม การเกี้ยวพาราสี ยิ่งเป็นชายแล้วยิ่งโชคดี เพราะพวกผู้หญิงจะไว้วางใจ จนชายหมายเลขสองสามารถมีอิทธิพลเหนือและล้วงความลับได้! หากดวงจันทร์เสริมเรือนชะตาจะเป็นนักพูดที่เก่ง นักสนทนาที่เยี่ยมยอด แต่หากดวงจันทร์อยู่ในที่ไม่เสริมดวง จะกลายเป็นคนชอบถกเถียง ช่างสงสัยและเป็นโรคประสาท บางครั้งรับฟังและยอมรับข้อเสนอจากคนที่สร้างปัญหา จนต้องจนมุมหรือรับเคราะห์ไปด้วย บางครั้งฝันเฟื่องจนทำงานน้อย ไม่กระตือรือร้น ต้องหลีกเลี่ยงการทำงานกับคนหมายเลข 5

คนหมายเลข 2 สนใจในเรื่องสมุนไพร ชอบทำไร่ทำสวน จัดตกแต่งบ้าน เหมาะกับการเป็นนักจิตวิทยาให้คำปรึกษาเรื่องคู่ แพทย์ นักแสดง นักระบำ เป็นคนไม่มีอัตตา ไม่รอและไม่สนใจคำสรรเสริญหลังจากทำความดี คนหมายเลข 2 มักต้องทำอะไรซ้ำสอง จึงเป็นเหตุให้ต้องใช้จ่ายเงิน พลังงานมากกว่าปกติ

- - - - - - -

ช่วงเวลาอ่อนกำลัง เดือนธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มักมีปัญหาเรื่องทั้งกายและจิตใจ

ช่วงเวลาแข็งแกร่ง ระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน - 27 กรกฎาคม เรียกได้ว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดของคนหมายเลข 2 สามารถโปรโมทธุรกิจ และวางแผนอนาคต

- - - - - - -

วันที่นำโชค คือวันที่ 2,11,20 และ 29 เป็นวันดี 1,4,7,10,13,16,19,22,25 ก็เป็นให้คุณด้วยเช่นกันยิ่งถ้าตกเป็นวันจันทร์

วันนำโชค วันจันทร์ และวันอาทิตย์ เป็นวันที่ดีของสัปดาห์ และถ้าตกในวันที่ 1,2,4,7,10,11,13,16,20,22,25 หรือ 29 ไม่ว่าในเดือนใดๆ

สีที่ส่งเสริม คือ สีขาวเป็นสีที่เหมาะกับคนหมายเลข 2 เพราะเป็นสีของพระจันทร์ จะใช้เป็นผ้าเช็ดหน้าสีขาว คอยเช็ดใบหน้าและมือเพื่อเปลี่ยนอารมณ์ สีขาว สีฟ้า ครีม สีเขียวอ่อนให้พลังใจ และสีองุ่นช่วยให้จิตใจสงบ

อัญมณีนำโชค คือ พลอยและหินเสริมชะตา ไข่มุก (ต้องมีน้ำหนัก 9 chav 16 points หรือประมาณ 3.5 กะรัต) คริสตัล ควอทซ์ จันทรกานต์ (มูนสโตน) โมรา (อาเกต) สีขาว และสีเขียว หยก ควรซื้อไข่มุกในวันข้างขึ้น วันจันทร์ และมอบให้กับช่างในวันเดียวกัน และนำกลับมาจากข้างในวันจันทร์ ข้างขึ้น

- - - - - - -

เลขหมายที่คุณควรคู่ หมายเลข 2 มักดึงดูดคนหมายเลข 1,2,7,8 และ 9 คนหมายเลข 2 ด้วยกันมักไม่ค่อยโรแมนติก แต่สำหรับหมายเลข 1 และ 9 จะเข้ากันได้ดีมาก ส่วนคนหมายเลข 7,8 ก็เข้ากันได้ดี สำหรับคนหมายเลข 4 และ 5 จะนำความยุ่งยากมาให้ แม้จะช่วยให้เจริญเติบโตไปด้วยกัน แต่คนหมายเลข 1,2,7,9 ที่เกิดระหว่าง 20 มิถุนายน-27 กรกฎาคม จะเป็นคู่ที่เหมาะสมมากที่สุด

อายุนำโชค คือ 1,2,4,7,10,11,13,16,19,20,22,25,28,29,31,34,35,37,38,40,43,44,46,47,52,53,55,56,61,62,64,65,67,71,74,83 เป็นช่วงที่ดี แต่ที่ดีที่สุดคือ 11,20,29,38,47,56,65,74และ 83

คนหมายเลข 3


คนหมายเลข 3 คือ ดาวพฤหัส ดาวดวงใหญ่ที่มีแสงส่องสว่างด้วยตัวเอง จึงเปี่ยมด้วยพลังที่มีมากกว่าแสงที่ได้รับจากดวงอาทิตย์ จึงมีชื่อเรียกว่า “Guru” ในภาษาสันสกฤตที่แปลว่า หนัก หรือเป็นผู้ถอนความมืดมิด จึงเปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ ความยุติธรรม และความแจ่มแจ้งในตนเอง สำหรับฮินดูแล้ว ดาวพฤหัสคือดาวให้กำลังใจ ความกล้า อำนาจ พลัง ความรู้ คำพูดที่โน้มน้าว งานที่หนักหน่วง ดาวพฤหัสมีสหายสำคัญอย่างพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดาวอังคาร

อย่างไรก็ตามชะตาของหมายเลขสาม คือผู้ที่ต้องทำงานหนัก ทำให้เกิดความเครียด และความไม่สมดุลในชีวิต แต่คุณก็มีความแข็งแกร่ง อดทนต่อความกดดันได้อย่างไม่น่าเชื่อ แต่การที่เป็นคนช่างอวด ช่างพูด พูดตรงและช่างวิจารณ์ทำให้คนรอบข้างไม่ชอบได้ ความผยองในตนเองอาจทำให้พลาดโอกาสดี ๆ ไปได้ ความใจกว้างทำให้มีปัญหาด้านการเงินอีกด้วย

แต่ก็เป็นคนโชคดีที่แคล้วคลาดจากปัญหาต่าง ๆ รวมทั้งอุบัติเหตุ สามารถหาเงินได้เมื่อต้องการ เนรมิตความฝันให้เป็นจริง มีความเป็นผู้นำ ทำให้สามารถเล่นการเมือง และมีตำแหน่งสำคัญในคณะรัฐบาล เริ่มจากศูนย์ ขึ้นสู่ระดับสูงสุดด้วยการทำงานอย่างอุตสาหะและวิริยะ มีความรับผิดชอบและมีแผนงาน มักหลีกเลี่ยงข้อพิพาท บางครั้งยอมควักเนื้อเพื่อให้เพื่อนหรือคนในครอบครัว บางครั้งติดบ่วงเมื่อเชื่อมั่นในแผนงานมาก ๆ หรือเปลี่ยนแผนในนาทีสุดท้าย มีโชคดีในด้านคู่ครองที่คอยส่งเสริมและดูแลครอบครัว ทำให้พวกเขาสามารถทุ่มเทให้กับงานได้อย่างเต็มที่ และคู่ครองยังช่วยดูแลเพื่อนฝูงเกื้อหนุนคนรอบข้างหมายเลขสามอีกด้วย

หมายเลขสามเป็นคนที่มีความอบอุ่น เอื้อเฟื้อ ยุติธรรม วางใจได้ และสามารถทำเงินทำทองได้จากบุคลิกลักษณะนิสัยที่เปี่ยมเสน่ห์นี้ ทำให้มีเพื่อนฝูงและคนช่วยเหลือทุกหนทุกแห่ง นอกจากนี้ยังเป็นคนธรรมะธรรมโม ชอบเรื่องราวประวัติศาสตร์และการเมือง แต่บางครั้งก็ทำเงินได้ในช่องทางที่ไม่ถูกต้อง ใช้จ่ายเงินอย่างอิสระเต็มที่ ในด้านความสุขความสบายและการตกแต่ง เป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านสรรสร้าง มีจินตนาการ และสัญชาตญาณดี ทั้งยังมีอำนาจในการแสดงออกที่แจ่มชัด ทั้งด้านการเขียนและพูด อย่างไรก็ตามไม่สามารถทำเงินทำชื่อเสียงได้ในช่วงต้นของชีวิต ผ่านวัยกลางคนที่รู้จักชีวิตไปแล้วจึงสามารถหาเงิน หาชื่อเสียงได้ มักเป็นพวกรักความสุขสงบ รักการอยู่ดีกินดี แวดล้อมไปด้วยเครื่องมือทุ่นแรงให้ความสะดวกสบาย ชอบการหลับลึกแต่นอนได้ไม่นาน อาชีพที่เหมาะ คือ การพิมพ์การทำหนังสือ งานธุรกิจ งานโฆษณา การศึกษา การวิจัย ท่องเที่ยว เดินทาง การนำเข้าส่งออก ทำงานเครื่องเพชรเครื่องประดับ งานทนายความ สอนปรัชญา ซึ่งเป็นหัวข้อโปรดของคนหมายเลขสาม สามารถทำงานในองค์กรศาสนาและองค์กรที่ช่วยเหลือผู้คน

- - - - - - -

ช่วงเวลาอ่อนกำลัง คือ เดือนตุลาคม และพฤศจิกายน ควรหลีกเลี่ยงการทำโครงการใหม่

ช่วงเวลาแข็งแกร่ง จากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึง 20 มีนาคม และระหว่าง 21 พฤศจิกายน – 20 ธันวาคม เป็นช่วงเวลาที่ดีในการเริ่มต้นโครงการใหม่ ๆ และการเดินทางที่นำผลประโยชน์ที่ยั่งยืนมาให้

- - - - - - -

วันที่นำโชค 3,12,21 และ 30 ของทุก ๆ เดือน และวันรองลงมา คือ วันที่ 6,9,15,18,24,27 สำหรับทุกเดือน วันพฤหัสบดีเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลหมายเลขสาม เพราะเป็นดาวแห่งจูปิเตอร์ เป็นวันที่ได้รับข่าวดีและชัยชนะ วันจันทร์และวันพุธก็ไม่ยิ่งหย่อนจะดีสำหรับด้านการเงิน

วันนำโชค วันพฤหัสบดีเป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับบุคคลหมายเลขสาม เพราะเป็นดาวแห่งจูปิเตอร์ เทพแห่งสวรรค์ ดินฟ้า และอำนาจ เป็นวันที่ได้รับข่าวดีและชัยชนะ วันจันทร์และวันพุธก็ดีไม่ยิ่งหย่อนจะดีสำหรับด้านการเงิน

สีที่ส่งเสริม คือ สีเหลือง ควรมีสีเหลืองในการตกแต่ง อาจเป็นม่าน หมอน ผ้าคลุมเตียง หรือผ้าเช็ดหน้าสีเหลืองเพื่อช่วยคลายความเครียด และอาจจะเป็นสีชมพู ฟ้า ม่วงอ่อน ก็ย่อมได้

อัญมณีนำโชค แซฟไฟร์สีเหลือง โทปาซ ซึ่งควรซื้อและมอบให้ช่างอัญมณีไปทำตัวเรือนในวันพฤหัส สวมแหวนนิ้วชี้มือขวา และควรทำกับตัวเรือนที่เป็นทอง

- - - - - - -

เลขหมายที่คุณควรคู่ ชายหญิงที่เกิดวันที่ 1,3,6,9,12,15,18,21,24 หรือ 27 เป็นเพื่อนที่เหมาะสำหรับคนหมายเลขสาม และคนหมายเลข 5 และ 7 ก็เป็นเพื่อนที่ดีสำหรัสบคนหมายเลขสาม คู่รักคู่ครอง คือ ชายหรือหญิงที่เกิดระหว่าง 19 กุมภาพันธ์ ถึง 21 มีนาคม หรือระหว่าง 21 พฤศจิกายน ถึง 21 ธันวาคม หรือเลือกคนหมายเลข 1,2,6,7 สำหรับผู้หญิงหมายเลขสามควรเลือกคู่ครองหมายเลข 1 หรือ 7

อายุนำโชค คือ 3,12,21,30,33,36,48,57,66 และ 75 และปีรองลงมาคือปีที่สามารถหารด้วยเลขสามอย่างลงตัวIllustration by Tanaporn Angsana Pinthong, Featuring ArtistABOUT THE CONTRIBUTOR
EDITORIAL TEAM

กองบรรณาธิการ

FOLLOW PADTHAI