CH | EN | TH

The Numerology (Part 3)

2019-07-17

Numerology / เลขนำโชค / Lucky Number / Destiny Number


ศาสตร์แห่งตัวเลขนั้นมีมานานนับพันปี ตัวเลขนั้นสามารถบ่งบอกนิสัยและชี้ชะตาได้ ตามหลักการแล้วตัวเลขชี้ชะตาเป็นแค่แนวทาง เพราะในคัมภีร์ฮินดูโบราณภควัทคีตาเขียนเล่าไว้ พระกฤษณะได้สนทนากับ อรชุน (Arjuna บุตรของพระอินทร์) ว่า “มนุษย์ทุกคนมีอิสระต่อการกระทำในสิ่งต่าง ๆ แต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงผลแห่งกรรมที่ตามมาได้” จึงอยากให้ผู้อ่านยึดคำสอนเหล่านี้ซึ่งมีอยู่ในพุทธศาสนาด้วยเป็นที่ตั้ง

ตัวเลขชี้ชะตา


จะมีตั้งแต่เลข 1-9 เท่านั้น เลขศูนย์จะไม่นับ ตัวเลขคี่ 1,3,5,7,9 จะมีลักษณะเป็นชาย แข่งแกร่ง ร้อนแรง เลขคู่ 2,4,6,8 จะมีลักษณะเป็นหญิง มีเสน่ห์ดึงดูด มีความมั่นคง ทั้งนี้การบวกเลขคู่และเลขคี่เข้าด้วยกันก็ได้ผลลัพธ์เป็นเลขคู่บ้างเลขคี่บ้าง ซึ่งในรายละเอียดแต่ละตัวเลขจะให้อิทธิพลแตกต่างกันไป แต่ในที่นี้จะให้การคิดตัวเลขแบบสังเขป

เลข 1 จะเทียบเท่าพระอาทิตย์ (Sun) มีลักษณะเป็นราชา ผู้นำ ทรงอำนาจ เจ้าระเบียบ แข็งแกร่ง

เลข 2 จะเทียบเท่าพระจันทร์ (Moon) มีลักษณะเป็นราชินี มีเสน่ห์และความน่าดึงดูด บอบบาง

เลข 3 จะเทียบเท่าดาวพฤหัสบดี (Jupiter) เทพแห่งสวรรค์และดินฟ้าอากาศ มีลักษณะทางด้านจิตวิญญาณ ความเห็นแก่ตน ความเจ้าระเบียบ

เลข 4 จะเทียบเท่าดาวราหู (Rahu) เป็นเทวดานพเคราะห์องค์หนึ่งตัวขาดครึ่งท่อน เชื่อว่าเวลาเกิดสุริยคราส จันทรคราสเป็นเพราะราหูอมพระอาทิตย์ หรือพระจันทร์ไว้ มีลักษณะทางการขบถ อารมณ์ฉุนเฉียว

เลข 5 จะเทียบเท่าดาวพุธ (Mercury) เทพเมอร์คิวรี่ เทพเจ้าแห่งการสื่อสาร มีความสูงศักดิ์ ความฉลาดเฉลียวฉลาดและอ่อนไหว

เลข 6 จะเทียบเท่าดาวศุกร์ (Venus)ในเทพปกรณัมโรมัน เทพวีนัส (อีกชื่อหนึ่งคือ Aphrodile แห่งเทพปกรณัมกรีก) มีความเกี่ยวข้องกับความรักและความงาม มีความโรแมนติก โลกีย์

เลข 7 จะเทียบเท่าดาวเกตุ (Ketu) เทวนาครี หางที่ขาดจากพระราหูกลายเป็นพระเกตุ บางตำราว่าเกิดจากพญานาค 9 ตัว เต็มไปด้วยความลึกลับ สัญชาตญาณ การสรรสร้าง ความฝันเฟื่อง

เลข 8 จะเทียบเท่าดาวเสาร์ (Saturn) เทพเจ้าแห่งการเกษตร ฉลาดหลักแหลม มีความพยายาม ทำงานหนัก

เลขที่ 9 จะเทียบเท่าดาวอังคาร (Mars) เทพเจ้าแห่งสงคราม เป็นนักรบ นักต่อสู้ กร้าวแกร่ง ชอบความสมบูรณ์แบบ แบ่งแยกระดับ

- - - - - - -

ซึ่งตัวเลขนี้ได้มาจากการบวกตัวเลขของวัน เดือนและปีเกิด ยกตัวอย่าง เกิดวันที่ 8 เดือน มีนาคม ค.ศ. 1995

8 + 3 + 1 + 9 + 9 + 5 = 35 

3 + 5 = 8 

ให้อ่านข้อความของหมายเลข 8 และ หากผู้ใดมีวันเกิดแล้วบวกกันได้ 10 ให้ถือว่าเป็นเลข 1คนหมายเลข 7


คนหมายเลข 7 คือ ดาวเกตุ เป็นสัญลักษณ์ของคนหมายเลขนี้ ราหูและดาวเกตุจะอยู่ห่างกันเป็นเส้นตรง 180 องศา อยู่คนละขั้ว ถ้าจะเปรียบก็เสมือนหัวมังกรและหางมังกร ดาวเกตุ มีลักษณะตัวเป็นปลาหางเป็นมังกร ถือว่าดาวเกตุเป็นดาวร้าย แต่น้อยกว่าราหู เป็นพลังของความหลักแหลม แต่แปลกแยก ดังนั้นผู้ที่ได้รับอิทธิพลของดาวเกตุจะเป็นคนอ่อนไหวทางด้านอารมณ์ เลยดูเหมือนบางครั้งเป็นคนแปรปรวน ไร้เหตุผล แต่ก็เป็นเฉียบคม ชอบถกเถียงโต้วาที และมีแนวทางเป็นของตนเอง อยู่ในโลกจินตนาการของตนเอง บางครั้งจึงชอบมีปฏิกริยาเกินจริงในทุกเรื่อง หมายเลข 7 เป็นคนท้วม และไม่ค่อยสนใจในรูปลักษณ์ภายนอก บางครั้งแต่งตัวดี บางครั้งก็ไม่สนใจ ยอมรับความจริงทางศาสนา และยึดแนวทางศาสนา

คนหมายเลข 7 เป็นคนที่ลังเล บางครั้งตัดสินใจไม่เด็ดขาด พลังสูง แต่ขี้หงุดหงิด ประสบความล้มเหลวในชีวิตหลายครั้ง แต่ความล้มเหลวนั้นคือบทเรียนไปสู่ความสำเร็จ คนหมายเลข 7 เป็นนักประพันธ์ นักคิด นักปฏิรูป นักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียง คนหมายเลข 7 ต้องการความเอาใจใส่ และแนะแนวทางอันถูกต้อง จะนำไปสู่ความสำเร็จและเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่ดีจริงๆแล้วเป็นคนโอบอ้อมอารี ชอบสังคม โรแมนติก และมีจิตใจสูงส่ง และมีแนวทางอิสระในการใช้ชีวิต รักความอิสระและต่อต้านความอยุติธรรม เป็นนักพูดที่เยี่ยมยอด สามารถโน้มน้าวสาธารณชนได้อย่างดีเยี่ยม บางครั้งฝ่ายตรงกันข้ามยังต้องอ่อนข้อต่อความคิดเห็นของคนหมายเลข 7 และเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี จึงได้รับความชื่นชมอย่างง่ายดาย เพราะคุณไม่แบ่งแยกระหว่างคนจนและคนรวย ผู้ใหญ่ผู้โต ผู้สูงศักดิ์กับคนยากคนจน นายกับบ่าว คนหมายเลข 7 สนับสนุนคนทุกสถานะ และให้ความเท่าเทียมระหว่างลูกน้อง ลูกศิษย์ บางครั้งดูเหมือนมีบุคลิกหลายหลาก ความไม่แน่นอนคือคุณสมบัติพิเศษ ดูเหมือนสับสนอลหม่าน แต่แท้ที่จริงแล้วชีวิตมีระเบียบแบบแผนมาก เป็นนักวางแผนที่ล้ำเลิศ เป็นคนที่มีอุดมคติ และยึดวัตถุนิยมในเวลาเดียวกัน! แต่ก็สามารถสละทรัพย์ บริจาคได้ยังกับมีชีวิตอยู่ในโลกของยูโทเปีย จึงคิดวางแผนแบบครอบจักรวาล อีกนัยหนึ่ง คุณขายแนวความคิดต่าง ๆ เพื่อวัตถุ และสนใจเงินเป็นหลัก เป็นคนไม่หยุดนิ่ง เปี่ยมพลัง เพราะเต็มไปด้วยความวุ่นวายของจิตใจ และสมองที่ทำงานตลอดเวลา ชอบการเปลี่ยนแปลง ชอบการเดินทาง ที่นอกจากจะได้เรียนรู้แล้วก็ยังสามารถหาเงินได้อีกด้วย ธุรกิจเจริญก้าวหน้าถ้าติดต่อกับต่างประเทศ เพราะมีความคิดบรรเจิด ทั้งยังชอบความลึกลับและเก็บความลึกลับของสิ่งรอบตัวเขา มีแนวทางดำเนินชีวิตในแบบฉบับของตนเอง ไม่ตามขนบธรรมเนียมใด ๆ สร้างอุดมคติในแบบของตนเอง มีแนวศาสนาแบบตนเองที่ดูเหมือนลึกลับ ไม่มีแนววิทยาศาสตร์ที่เป็นพื้นฐาน

ชอบเรียนรู้จากทุกคนและศาสตร์ต่าง ๆ แต่ก็เชื่อในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข คนหมายเลข 7 เหมือนคนหมายเลข 5 สามารถเข้ากับทุกคนทุกช่วงอายุ อยู่กับเด็ก ๆ ก็สนุกเหมือนเด็ก อยู่กับคนฉลาด ก็ฉลาดพูดคุย สามารถสนทนาถกเถียงได้หลากหลายหัวข้อและให้คำแนะนำอย่างเต็มที่กับผู้ที่ต้องการ และจะพอใจมากที่คนนำคำแนะนำของเขาไปปฏิบัติตาม ชอบท่องเที่ยวต่างแดน เที่ยวป่าเขาลำเนาไพร กล้าเสี่ยง มักมีครอบครัว เมื่ออายุ 34 ปีไปแล้ว คนหมายเลข 7 จะมีเพื่อนสนิทในช่วงวัยเด็ก ที่จะช่วยเหลือเป็นมิตรชั่วชีวิต

สุภาพสตรีหมายเลข 7 มักห่วงอนาคตของเธอ มีเสน่ห์น่าดึงดูดแต่อ่อนไหว แต่คนหมายเลข 7 สามารถอ่านใจคนออก บางครั้งเลยหลงใหลความคิดจินตนาการที่เกี่ยวเนื่องกับคนในพื้นที่ต่างแดนที่เคยไปเยี่ยมเยือน คนหมายเลข 7 เป็นพวกประโยชน์นิยม ไม่ค่อยทิ้งขว้างของง่ายๆ ต้องระวังไม่ปล่อยตัวให้ติดเหล้ายา สุภาพสตรีหมายเลข 7 จะมีเสน่ห์กว่าสุภาพบุรุษหมายเลข 7 เพราะเธอฉลาดล้ำ ช่างพูด ติดแม่และญาติผู้หญิง ทำให้อาจมีปัญหาครอบครัวได้ง่าย ๆ ทั้งหญิงและชายหมายเลข 7 มักจะมีความสัมพันธ์นอกเหนือการแต่งงาน

- - - - - - -

ช่วงเวลาอ่อนกำลัง คือ เดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ เป็นช่วงหมดกำลังใจ เสียโอกาส ใช้เวลาเลื่อนลอยไปกับความสนุกสนานที่ไร้สาระ มักต้องพึ่งพาผู้อื่น เกิดความเข้าใจผิดระหว่างเพื่อนฝูง ความหม่นหมองอาจทำให้ไม่ระมัดระวัง จนนำความสูญเสียทางด้านการเงินมาสู่คยหมายเลข 7 ได้

ช่วงเวลาแข็งแกร่ง คือ 21 มิถุนายน -20 กรกฎาคม สำหรับการเริ่มต้นการทำงานใหม่ การเซ็นสัญญา

- - - - - - -

วันที่นำโชค คือ 1,7,10,16,19,25 และ 28 ส่วนวันรองที่ดีพอใช้ คือ 2,11,13,20,22,29,31 ของทุกเดือน

วันนำโชค คือ วันอาทิตย์ จันทร์ พุธ ก็เป็นวันดีด้วยเช่นกันถ้าตกอยู่ในวันที่ที่กล่าวข้างต้นก็ยิ่งให้ผลดี

สีที่ส่งเสริม คือ สีเขียวอ่อน ฟ้าอ่อน และขาว ควรหลีกเลี่ยงสีดำ

อัญมณีนำโชค คือ พลอยตาแมวส่องประกายจากภายในเม็ด จริงๆแล้วหินตาแมวจะมีสีอยู่ 4 เฉดคือ เหลืองหม่น ดำ เขียว และขาวปนเขียว สีขาวปนเขียวจะเหมาะที่สุดสำหรับคนหมายเลข 7 ถ้าหาไม่ได้จริงๆสีรองลงมาคือสีเหลือง ควรซื้อในวันพุธและมอบให้ช่างในวันเดียวกัน ไปรับกลับมาในวันพุธเช่นกัน ตัวเรือนควรมีส่วนผสมของ เหล็ก เงิน ทองแดง ทอง สังกะสี หรือจะเป็นทองคำขาว สวมบนนิ้วก้อยมือข้างซ้าย

- - - - - - -

เลขหมายที่คุณควรคู่ หมายเลข7 เหมาะกับคนที่เกิดวันที่ 25 และ 28 ในเดือนใดๆก็ย่อมได้ การแต่งงานของชายหมายเลข 7 ผู้หญิงหมายเลข 1 จะอยู่กันไม่ยืด แต่ถ้าเป็นหญิงหมายเลข 7 กับชายหมายเลข 1 จะเป็นคู่ที่เหมาะสมอยู่กันได้ชั่วชีวิต

อายุนำโชค คือ 21,28,35,42 และ 49 จะเป็นอายุที่มีความสำคัญ การตัดสินใจต่างๆในช่วงอายุเหล่านี้จะมีผลต่อกรอบการใช้ชีวิต เหตุการณ์สำคัญๆ จะเกิดในช่วงนี้ นอกเหนื่อจากนี้ก็จะเป็นอายุที่สามารถบวกกันแล้วได้ 7 คือ 7,16,25,34,43,52,61,70 และที่ดีเช่นเดียวกันคือ 10,19,28,37,46,55,73 และ 82คนหมายเลข 8


คนหมายเลข 8 คือ ดาวเสาร์ เป็นดาวที่อยู่ไกลโลกที่สุดในระบบสุริยะ เป็นดาวที่มีอิทธิพลด้านลบด้วยเหมือนกันถ้าอยู่ในตำแหน่งที่ไม่เอื้อกับลักคนาราศีเกิด อาจทำให้กลายเป็นคนโลภ โม โทสัน... อาจเกี่ยวกับธาตุลมที่ทำให้เกิดเลือดลมเดินไม่ดี สาเหตุให้เคมีในร่างกายไม่สมดุล ดาวเสาร์เปรียบเสมือนด้านมืดที่ปกคลุมจิตใต้สำนึก ความถูกผิด แต่ถ้าดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งที่ดีในเรือนชะตา จะให้คุณอย่างมหันต์ไม่ว่าจะเป็นความเฉลียวฉลาด ความซื่อสัตย์ จริงใจ ความยุติธรรม ชีวิตที่ยืนยาว ความมีชื่อเสียง อำนาจ ความเป็นผู้นำ และการจัดการ ในทางตรงกันข้ามถ้าดาวเสาร์อยู่ในจุดที่ไม่ส่งเสริม จะทำให้มีปัญหา โดดเดี่ยว กลัดกลุ้ม หวาดระแวง มองโลกในแง่ร้าย

พวกดาวเสาร์จะเป็นคนที่ไม่ชอบกฏเกณฑ์ กบฏและชอบแหกกฎหมาย ดาวเสาร์จะมีอิทธิพลต่อเล็บ เส้นผม กระดูก ผิวพรรณและระบบประสาท ดาวพุธ ศุกร์ ราหูและเกตุ เป็นมิตรกับดาวเสาร์ ส่วนพระอาทิตย์ พระจันทร์ และดาวอังคารเป็นศัตรูของดาวเสาร์ คนหมายเลข 8 เป็นคนที่มุ่งมั่นและมั่นใจในตนเองสูง แต่ก็เป็นตัวเลขแห่งความลึกลับ อาจเป็นผู้ที่เข้าถึงยาก ทำให้คนรอบข้างไม่เข้าใจในตัวคุณ แม้แต่เพื่อนหรือญาติที่ใกล้ชิดที่สุด เป็นคนทำงานหนัก รับความท้าทาย ยิ่งท้าทายเท่าใด ยิ่งมุ่งมั่นจนเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได้ เป็นคนเก็บตัว ไม่ค่อยเปิดเผยถึงความรู้สึก อดทน ลึกล้ำ จริงจัง ภายนอกสุขุมและสมดุล เป็นคนจริงใจกับหมู่คน กลุ่มคน ชุมชน สามารถทุ่มเท เสียสละให้ได้ แต่เป็นคนที่ไม่ขอความช่วยเหลือจากใคร เพราะชอบทำทุกอย่างด้วยตนเอง เป็นคนที่สามารถทำงานให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะมีบุคลิกที่เข้มแข็ง และโดดเด่น สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้ เพราะความอดทน อดกลั้น และความศรัทธาในชีวิต ไม่มีวันที่จะยอมแพ้ง่ายๆ จนกว่าจะสำเร็จตามเป้าหมาย จึงเป็นนักสู้ นักการเมือง นักวิทยาศาสตร์ ชีวิตของคนหมายเลข 8 ไม่สามารถจะคาดเดา การเปลี่ยนแปลงที่คาดไม่ถึง ทำให้พวกเขายุ่งอยู่กับการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ ทำให้ญาติมิตร เพื่อนฝูงไม่เข้าใจ เพราะความสันโดษ ขึงขังไร้อารมณ์ขัน ทำให้พวกคนหมายเลข 8 เปล่าเปลี่ยวหัวใจ ต้องเป็นคนที่สนิทมากๆที่รู้ใจ จะจับความรู้สึกเดียงสา และนุ่มนวลที่ซ่อนเร้นอยู่ในบุคลิกของคุณภายนอกขึงขัง ภายในเป็นผู้ที่ใส่ใจ ทุ่มเท เสียสละ พร้อมที่จะปกป้องมิตรของคุณ แต่อย่าให้โกรธขึ้นมา จะสะเทือนเลื่อนลั่นแม้แต่คนที่แข็งแกร่งก็ยังต้องผวา จะกลายเป็นศัตรูที่ร้ายกาจ น่ากลัวที่สุด เพราะจะอดทน รอคอยที่จะโจมตีศัตรูคู่อาฆาตในเวลาที่เหมาะสม แม้จะรู้แพ้ แต่จะไม่สงบจนกว่าจะได้แก้แค้น เป็นคนทีสุดขั้วสุดโต่งจริงๆ ทั้งยังไม่พึงพอใจกับความสำเร็จเล็กๆน้อยๆ ชอบความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในการงานที่ทำ คนหมายเลข 8 เกลียดความไม่จริงใจ หลอกลวง เพราะเป็นคนซื่อสัตย์ หลักแหลม มองเห็นคนทะลุปรุโปร่ง

แม้จะเป็นวัตถุนิยม ชอบทำงานหาเงิน ชื่นชมกับตัวเลขในบัญชี แต่ก็ชอบใช้จ่ายช่วยเหลือคนอื่น ไม่ใช่กับตนเองหรือครอบครัว ก่อนถึงอายุ 35 ไม่สามารถเก็บเงินเก็บทองได้ ทั้งยังประสบความยากลำบากเกี่ยวกับการเงินเสียด้วยซ้ำ อ่านดูแล้วมีความเป็นพระเอกเหมือนโรบิน ฮู้ด หน่อยๆ มีแนวอุดมคติที่เป็นของตนเอง จึงขัดกับกฏเกณฑ์ของสังคมและกฏหมายในบางครั้ง หลังจากอายุ 35 มีความสนใจทางด้ายการพัฒนาทางด้านจิตใจ สนใจเรื่องปรัชญาจากศาสนา ถ้าได้รับการนำทางที่ดีก็จะดีมากทีเดียว อิทธิพลของดาวเสาร์จะนำอุปสรรคและปัญหาต่างๆนานามาให้คนหมายเลข 8 ทั้งปัญหาการขึ้นโรงขึ้นศาล ในชีวิตของคนหมายเลข 8 จะต้องได้รับประสบการณ์นี้สักครั้ง อย่างไรก็ตามแม้จะต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ คนหมายเลข 8 ก็สามารถที่จะฝ่าฟันได้อย่างภาคภูมิ และจะได้รับตำแหน่งสำคัญในองค์กรใหญ่ๆแน่นอน ถ้าเป็นนักการเมืองก็จะประสบความสำเร็จ ได้รับตำแหน่งสูงส่งในบั้นปลาย

อย่างไรก็ตาม อุปสรรคก็ยังมีอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้าน ดูถูกดูหมิ่น จริงๆแล้ว คนหมายเลข 8 เป็นคนชอบสันโดษ แต่ก็ทุกข์เพราะความเหงาด้วยเช่นกัน ในเรื่องในชีวิตคู่ จะไม่ยืนยาว เพราะมีปัญหาเรื่องชู้สาวอยู่เป็นประจำ ถูกกดดันเรื่องการถูกทิ้ง การเลิกรา การหย่าร้าง ถ้าใช้พลังไปทางด้านการทำงานทางด้านการเมือง แทนที่จะแสวงหาหรือลุ่มหลงทางด้านความต้องการทางธรรมชาติ ก็จะเป็นพลังที่มีประโยชน์ต่ออุดมคติและแนวคิดของตนเอง หมายเลข 8 มีความอดทนสูงต่อแรงกดดัน กว่าคนทุกหมายเลขเลยก็ว่าได้ สามารถปรับตัวและไม่หวั่นไหวตกใจไปกับเหตุต่างๆ มุ่งทำงานจนไม่ค่อยมีเวลาสนุกสนาน สตรีหมายเลข 8 มักได้นับมรดกเป็นอสังหาริมทรัพย์ รู้จักการออมทรัพย์เพื่อยามแก่ แต่ก็ชอบสันโดษ แยากอยู่คนเดียวเพราะมีประสบการณ์เกี่ยวกับชีวิตคู่ ที่ไม่ได้พบกับเนื้อคู่ที่ถูกใจ แต่เป็นคนที่มีจิตใจสูง สามารถเอาชนะอุปสรรคของชีวิตได้ ส่วนผู้ชายหมายเลข 8 นั้น ไม่ค่อยจะเคารพคู่ชีวิตเอาเสียเลย

- - - - - - -

ช่วงเวลาอ่อนกำลัง ช่วง 20 วันแรกของเดือนมกราคม ช่วงสัปดาห์ปลายเดือนกุมภาพันธ์ เดือนธันวาคม มีนาคมและเมษายน ในช่วงนี้จะรู้สึกสับสน ถูกต่อว่า ถูกดูหมิ่น และพลัดพรากจากคนรัก รู้สึกเหมือนถูกต่อต้าน ทั้งยังละโมบโลภมาก สูญเสียความมั่นใจ ไม่ควรย้ายที่อยู่ในช่วงนี้

ช่วงเวลาแข็งแกร่ง 20 กันยายน - 25 ตุลาคม 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ เป็นช่วงเหมาะเริ่มโครงการใหม่ กับโยกย้ายที่อยู่

- - - - - - -

วันที่นำโชค 8,17 และ 26 ยิ่งอยู่ในระหว่าง 21-31 เดือนธันวาคม และ 20-27 มกราคม และ 19-26 กุมภาพันธ์ ควรเป็นช่วงเริ่มต้นงานใหม่

วันนำโชค วันเสาร์ในวันที่ที่ดี และในข่วงที่ดี ก็ยิ่งจะนำโชคมากขึ้นไปอีก

สีที่ส่งเสริม คือสีดำ กรมท่า เทาและม่วง เป็นสีนำโชค ไม่ว่าจะเป็นสีเสื้อผ้า หรือที่นอน หมอน ม่าน หรือจะใช้ผ้าเช็ดหน้าสีดำก็จะทำให้มีพลังมากยิ่งขึ้น

อัญมณีนำโชค คือ บลูแซฟไฟร์ หรือจะเป็นอะเมธิสต์ ไข่มุกดำ และลาพิสลาซูลี เป็นเครื่องประดับนำโชคสำหรับคนหมายเลข 8 ควรซื้อในวันเสาร์ และมอบให้ช่างไปขึ้นตัวเรือนวันเสาร์ รับคืนมาวันเสาร์เช่นกัน และเครื่องประดับควรมีส่วนผสมของโลหะ 5 ชนิดได้แก่ ทอง 1 ส่วน เงิน 2 ส่วน ตะกั่ว 3 ส่วน ทองแดง 1 ส่วน เหล็ก 5 ส่วน หรือจะเป็นตัวเรือนไวท์โกลด์ ทอง 1 ส่วน เงิน 10 ส่วน สวมแหวนนิ้วกลาง ช่วงหลังตะวันตกดิน

- - - - - - -

เลขหมายที่คุณควรคู่ คนหมายเลข 8 ควรเลือก หมายเลข 1,3,5และ 6 ควรหลีกเลี่ยงคนหมายเลข 4,8,9 คนหมายเลข 8 สามารถเป็นได้แค่เพื่อน หรือผู้ร่วมงาน แม้แต่คนหมายเลข 8 ด้วยกันเอง ก็จะไม่ยืนยาว คนหมายเลข 8 จะชอบคนเกิดวันที่ 1,2,4,5,7

อายุนำโชค คือ 8,17,26,35,44,53,62,71,80,89 เป็นปีที่ดี หรือตัวเลขอายุที่สามารถหารได้ด้วย 4 ก็ดีเข่นเดียวกัน


คนหมายเลข 9


คนหมายเลข 9 คือ ดาวอังคาร (Mars) มีลักษณะแห่งเทพนักรบ คำว่า martial art มาจากคำว่า mars นี่เอง คนหมายเลข 9 มีคุณลักษณะที่มีจุดมุ่งหมาย หน้าที่ คำสั่งและกฎระเบียบ แต่ก็โกรธและโมโหง่าย ไม่คงเส้นคงวา อาจจะมีความโหดและรุนแรงได้ บ้างชอบทะเลาะเบาะแว้ง แต่ความยากลำบากในชีวิตทำให้คนหมายเลข 9 พยายามพัฒนาทางด้านจิตใจจนกลายเป็นผู้แสวงหาความสมบูรณ์แบบทางด้านจิตวิญญาณ หมายเลข 9 เป็นครูที่ยอดเยี่ยม เพราะไม่เชื่ออย่างงมงาย หรืออย่างที่ใครๆบอก แต่เติมเต็มจากประสบการณ์ คนหมายเลข 9 จะเป็นผู้ที่รักศิลปะและความงาม โดยไม่ต้องศึกษาเล่าเรียน มักอยู๋ในแวดวงแห่งความสำเร็จความโด่งดัง เป็นศิลปิน นักเขียน และผู้นำทางด้านจิตวิญญาณ ในวัยเด็ก มักจะมีปัญหาความขัดแย้งกับพ่อแม่ จากนั้นเมื่อเติบโตขึ้นจะกลายเป็นลูกที่พ่อแม่รักมาก เพราะมีคุณสมบัติที่เยี่ยมยอดและน่าชื่นชม หมายเลข 9 จะมีความวุ่นวายกับการงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน สนใจในทุกสิ่งอย่างที่ทำให้ชีวิตสุขสันต์ และชอบแบ่งปันแรงบันดาลใจ สนใจการใช้ชีวิตที่ละเมียดละไม และมักตามใจสิ่งที่ตนคิด เพื่อแสวงหาความจริง และสามารถจะค้นพบความจริงได้จากสัญชาตญาณที่แม่นยำ คนหมายเลข 9 พยายามหาทางที่ถูกที่ควรเพื่อประสบความสำเร็จในเส้นทางนั้น

หมายเลข 9 ไม่ได้เป็นคนที่เย่อหยิ่ง มีความรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกับมนุษย์ทุกโลกทุกคน และเห็นประกายแห่งความเจิดจรัสในทุกสิ่ง จริงๆแล้วคนหมายเลข 9 คือผู้ปกป้องมวลมนุษย์และทุกสิ่งที่มีชีวิต สนใจในศาสตร์แห่งการรักษา สภาพแวดล้อม นอกจาก ดนตรี ขับร้องและศิลปะอื่นๆ หมายเลข 9 คือความครบถ้วนของจิตใจและมโนธรรม ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งที่ลี้ลับ หากพวกเขาเข้าใจในเรื่องกฎแห่งกรรมตั้งแต่อายุยังน้อย ก็จะหลีกเลี่ยงการสร้างกรรมใหม่ และอาจจะพ้นทุกข์ไปเลย! แม้จะดูเป็นคนรุนแรง แต่ก็ลดอารมณ์ด้วยการโต้วาที พูดต่อหน้าสาธารณชน และวางกฎระเบียบกับตนเอง ทำให้มีความอดกลั้น อดทน และมีจิตใจที่เป็นนักกีฬา อุปสรรคของหมายเลข 9 คือการคิดในแง่ลบ พร้อมกับจินตนาการปัญหาที่ไม่มีจริง

- - - - - - -

ช่วงเวลาอ่อนกำลัง ช่วงที่ควรระวัง เพราะความอ่อนแอทางด้านดวงดาว ต้นเดือนมีนาคม พฤษภาคมและกรกฎาคม และจาก 1-21 ตุลาคม และ 27 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม มักเป็นช่วงพ่ายแพ้ พ่ายแพ้แก่ความรัก และการเข้าใจผิด มีปัญหาเรื่องงาน

ช่วงเวลาแข็งแกร่ง คือระหว่างวันที่ 21 มีนาคม ถึง 26 เมษายน และวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 27 พฤศจิกายน เป็นช่วงให้คุณของหมายเลข 9 ที่จะเริ่มโครงการใหม่ๆ และเดินทางไกล

- - - - - - -

วันที่นำโชค คือวันที่ 9,18,27 ไม่ว่าในเดือนไหนๆ เป็นวันดีสำหรับคนหมายเลข 9 และวันที่ 3,6,15,21,24,30 ก็เป็นวันที่ดีเช่นเดียวกัน ยิ่งถ้าตกในเดือนที่ให้คุณแล้วก็ยิ่งจะดีขึ้นๆไปอีก

วันนำโชค วันอังคารและวันศุกร์ ยิ่งในเดือนที่ให้คุณจะทำให้คุณหมายเลข 9 ดียิ่งขึ้นไปอีก

สีที่ส่งเสริม คือสีแดง ชมพู เพราะแดงคือสีแห่งดาวอังคาร ควรใช้เป็นปลอกหมอน ผ้าปูที่นอน หรือผ้าเช็ดหน้า

อัญมณีนำโชค คือ ปะการัง ยิ่งคนที่โกรธง่าย ยิ่งเหมาะกับหินที่มีสีแดง สีน้ำตาลแดง อย่างพวกคาเนเลียน โมรา (แจสเปอร์) และพลอยสีแดง ควรซื้อก่อน 11.00 น. ซื้อในวันอังคาร และรับมาในวันอังคาร ควรมีส่วนผสมของทอง ทองแดง และควรสวมใส่ก่อนเวลา 11.00 น.

- - - - - - -

เลขหมายที่คุณควรคู่ สุภาพสตรีหมายเลข 6 จะเหมาะกับสุภาพบุรุษหมายเลข 9 และสุภาพบุรุษหมายเลข 3 จะเหมาะกับสุภาพสตรีหมายเลข 9 ควรหลีกเลี่ยงสุภาพบุรุษหมายเลข 7 เพราะชอบชายซื่อสัตย์ ซึ่งสุภาพบุรุษหมายเลข 7 จะไม่สามารถครองรักอย่างซื่อตรงและไม่นอกใจได้ หมายเลข 9 สามารถแต่งงานกับหมายเลข 1,3,6,9 ได้ ในช่วงเวลาอ่อนแอของพวกเขา

อายุนำโชค ปีที่ดีและมีผลต่อสุขภาพ คือ 9,18,27,36,45,54,63,72,81,90,99 ส่วนปีที่มีความสัมพันธ์ดี คือ 3,6,9,12,15,18,21,24,27,30Illustration by Tanaporn Angsana Pinthong, Featuring ArtistABOUT THE CONTRIBUTOR
EDITORIAL TEAM

กองบรรณาธิการ

FOLLOW PADTHAI