CH | EN | TH
Events

333 Years from Versailles to Suan Luang Rama 9

2019-12-02

๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์สู่สวนหลวง ร.๙


๓๓๓ ปีที่อยุธยาสามารถผูกมิตรกับดินแดนแห่งเมืองน้ำหอมสำเร็จ เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้คณะราชทูตภายใต้การนำของออกพระวิสุทธสุนทร หรือเจ้าพระยา โกษาธิบดี (ปาน) ไปเจริญสัมพันธไมตรีกับพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศสนั้น ไม่ไช่เป็นเพียง ๓๓๓ ปีแห่งสัมพันธภาพทางการทูตระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเท่านั้น แต่เป็น 333 ปีที่นักเรียนไทยได้เดิน ทางไปเหยียบราชอาณาจักฝรั่งเศสเป็นครั้งแรก ในการนี้ สมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงคัดเลือกลูก ของข้าราชการไทยจำนวน ๑๒ คนให้ติดตามคณะราชทูตไปยังประเทศฝรั่งเศสเพื่อศึกษาศาสตร์ต่างๆ ที่ ”โรงเรียน หลุยส์เลอกรัง” (Lycée Louis le Grand) ได้แก่วิชาศาสนา, วิธีทำน้ำพุ, ก่อสร้าง, ช่างเงินช่างทอง

นับแต่นั้นมา นักเรียนไทยหลายนับหมื่นได้ไปศึกษาต่อที่ประเทศฝรั่งเศส และกลับมาทำคุณประโยชน์ ให้แก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในวันพ่อแห่งชาติและวาระ ครบรอบ ๓๓๓ ปีแห่งมิตรภาพไทยฝรั่งเศส สมาคมนักเรียนเก่าฝรั่งเศส นำโดย เปรมิกา สุจริตกุล - นายก สมาคมฯ ด้วยความร่วมมือของมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ หอหารค้าไทยฝรั่งเศส ชมรม Français du Monde  บริษัทพีทีที จีซีจำกัด (มหาชน) และบริษัทเนเชอรัล เบฟ จำกัดจะจัดกิจกรรมในสวนฝรั่งเศส ณ สวนหลวง ร.๙ ในวันที่ ๗-๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ลานจิตรลดาจรัล ประตู ๔, ถนนเฉลิมพระเกียรติ เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่ง มาบูรณะสวนฝรั่งเศส

ในงานนี้ สมาคมฯจะพาแวร์ซายล์ลัดฟ้ามาสวนหลวง เพื่อให้ประชาชนได้มาชิม ชอบ ใช้ ใน สไตล์ฟรองเซส์โดยจะจำลองบรรยากาศของงาน “Marché de Noël” มีการออกร้านในรูปแบบของตลาด คริสต์มาสซึ่งชาวฝรั่งเศสนิยมจัดขึ้นช่วงเดือนธันวาคมตามเมืองสำคัญ อาทิ กรุงปารีสและสตราสบูร์ก   และ นำเสนอสินค้าฝรั่งเศส การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย เช่นเพลงพระราชนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส ดนตรี คลาสสิกและแจ็สโดยศิลปินทั้งไทยและฝรั่งเศส อาทิ Frank Herrgott Catherine Barbier และคณะ Cabaret des Invités ศิลปิน ณัฐชา ปัทมพงศ์ (Mellow Motive) Boss Ari วงดนตรี Cycle Brass Quintet AJC Band นิทรรศการ “ศิลปิน ๒ รัชสมัย” และมุมสอนวาดภาพโดยศิลปินชื่อดัง อาทิ อ.สุชาต วงศ์ทอง, อ.ไมตรี โพธิราช, อ.อภิชัย การิกาญจน์, อ.สานิต เธียรวรคุณ, อ.นาวี เรื่องระเนียม, อ.ธนิตย์ ด้วงดำรงศ์, อ.ชิงชัย อุ่นเจริญกิจ, อ.สิปปวิชญ์ พลสิงห์,  มุมแต่งหน้าดอกไม้ โดย อ.มนตรี วัดละเอียด ปรมาจารย์แต่งหน้าแห่งยุค  มุมถ่ายรูปที่ระลึกและมุมจิตรกรในสไตล์มองมารตร์ (Montmartre) จุดเด่นของ งานคือการแสดงแสงสีเสียงประกอบจินตลีลาจากบันทึกโกษาปานเรื่องการเดินทางของคณะราชทูตสยาม ใน รูปแบบที่ไม่เคยมีไครทำมาก่อน พบกับมหัสจรรย์แวร์ซายส์ใน “๓๓๓ ปีจากแวร์ซายส์สู่สวนหลวง ร.๙”


ขอเชิญชวนทุกท่านมาสัมผัสบรรยากาศฝรั่งเศสที่ลานจิตรลดาจรัล สวนหลวง ร.๙ วันที่ ๗-๘ ธันวาคม เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐น. (soft opening เปิดอย่างไม่เป็นทางการ วันที่ ๕-๖) จอดรถประตู ๔ ถนนเฉลิมพระเกียรติ งานเลี้ยงรับรองวันที่ ๗ ธันวาคม เวลา ๑๗.๐๐น. ร่วมงานเลี้ยงรับรองและชมการแสดงแสงสีเสียง “๓๓๓ ปี จากแวร์ซายส์สู่สวนหลวง” ชมพิธีเปิดไฟต้นคริสต์มาสประดิษฐ์จากขยะพลาสติกในท้องทะเลโดยบริษัท พีทีที จีซี จำกัด (มหาชน) ราคา ๑,๐๐๐ บาท / ๕๐๐ บาท สำหรับสมาชิก ส.น.ฝ. / สำรองบัตรล่วงหน้าได้ที่ 06-662 3023, 081-834 9740, 081-855 1355, aaefinfo@gmail.com, หรือรับลงทะเบียนหน้างานเวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นต้นไป

สมนาคุณด้วยสแตมป์ที่ระลึก ๓๓๓ ปี ไทย-ฝรั่งเศส จัดทำจำนวนจำกัด เฉพาะงานนี้เท่านั้น รายได้ทูลเกล้าฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมหลวงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีABOUT THE CONTRIBUTOR
EDITORIAL TEAM

กองบรรณาธิการ

FOLLOW PADTHAI